Prawo spadkowe: Warszawa

Śmierć bliskiej osoby przynosi smutek i ból, ale też konieczność zajęcia się formalnościami związanymi z podziałem majątku oraz wykonaniem testamentu. W sytuacji, kiedy zmarły zostawił spisaną ostatnią wolę i wszyscy spadkobiercy zgadzają się co do niej, zazwyczaj nie ma większych problemów z przydzieleniem poszczególnych części właściwym osobom. Kłopot pojawia się w momencie, kiedy testamentu nie ma i trzeba przeprowadzić dokładny podział dóbr, jakie pozostały po zmarłym, a spadkobiercy nie chcą iść sobie na rękę. Wówczas należy zwrócić się po pomoc do adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym, który pomoże przeprowadzić wszystkie procedury zgodnie z prawem.

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego określającym zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na spadkobierców. Mogą to być dzieci, małżonek, lub dalsi krewni zmarłego. Przepisy prawa spadkowego zawierają dwa akty prawne — Kodeks cywilny określa aspekty materialne, a Kodeks postępowania cywilnego — procedury, jakie muszą zostać wykonane przy podziale majątku. Inne dokumenty traktujące o tym zagadnieniu to Prawo o notariaciePrawo bankowe. Zapisy dotyczące dziedziczenia przez konkretne osoby można odnaleźć również w takich aktach jak stwierdzenie nabycia spadku, zapis indykacyjny, zapis bankowy, polecenie czy akt poświadczenia dziedziczenia.

Sprawy spadkowe — na jakich zasadach następuje dziedziczenie?

Odziedziczyć majątek po zmarłym można na 2 sposoby: ustawowo, kiedy to dziedziczenie wynika z mocy samych przepisów prawa spadkowego. W takiej sytuacji nie jest potrzebny żaden testament, a grupy osób uprawnionych do dziedziczenia wynikają z ustalonych zapisów. Dziedziczenie testamentowe natomiast jest określane jako fakultatywne dojście do spadku na mocy testamentu zwykłego (holograficznego, czyli własnoręcznego, notarialnego lub urzędowego zwanego allograficznym) lub szczególnego (testament podróżny, zwykły lub ustny).

W czym pomoże adwokat prawa spadkowego?

Jako adwokat prawa spadkowego działający na terenie Warszawy i okolic pomagam moim Klientom w następujących sprawach:

  • ustaleniu kręgu spadkobierców,
  • uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku, a także aktu poświadczenia odziedziczenia majątku,
  • wykonaniu działu spadku umownego albo sądowego,
  • reprezentowaniu w sprawach o zachowek,
  • planowaniu spadkowym.

Do każdej sprawy podchodzę całościowo, poszukując optymalnych pod względem czasowym, finansowym, jak również z uwzględnieniem zakładanych skutków dla spadkobiercy. Zapraszam do współpracy.