Kategorie
Aktualności

Uchylanie się od alimentów – jak z tym walczyć?

W momencie, kiedy zakładamy rodzinę, nigdy nie zastanawiamy się nad tym, że za kilka czy kilkanaście lat będziemy musieli walczyć z małżonkiem o godne utrzymanie wspólnych dzieci. Niestety spory odsetek małżeństw kończy się rozwodem, po którym następują postępowania alimentacyjne, mające na celu zabezpieczenie finansowe dziecka. Choć na ogół rodzice, przy których dziecko nie pozostaje na stałe, wywiązują się z obowiązku, wciąż wiele rodzin ma do czynienia z uchylaniem się od płacenia alimentów. Jak walczyć z takim postępowaniem? W jakich przypadkach niepłacenie jest uzasadnione? Jakie sztuczki stosują osoby unikające zobowiązań finansowych?

Kategorie
Aktualności

Prawa i obowiązki rodzica, który po rozwodzie nie sprawuje opieki nad dzieckiem

Rozwód rodziców zwykle oznacza rewolucję w życiu dziecka. Aby zapewnić mu jak najlepsze warunki rozwoju emocjonalnego, należy zadbać o to, by w równym stopniu utrzymywało więzi zarówno z matką, jak i ojcem. Najczęściej dziecko na stałe pozostaje z jednym rodzicem, podczas gdy drugi widuje się z pociechą w ustalonych terminach. Jakie obowiązki spoczywają na ojcu, matce oraz dziecku?

Kategorie
Aktualności

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Zgodnie z ustawą wypadkową, wypadek przy pracy jest zdarzeniem, do którego doszło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, a także wtedy, gdy wypadek nastąpił w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy – w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku. Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania świadczeń na podstawie ustawy wypadkowej, to za równorzędne wypadkom przy pracy uznaje się takie wypadki, które powstały w czasie podróży służbowej (wyjątek: wypadek powstał w wyniku postępowania pracownika niemającego związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań) oraz podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, jak również przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe .

Kategorie
Aktualności

Dziedziczenie ustawowe

dziedziczenie ustawowe zachodzi wtedy gdy nie ma testamentu lub został on unieważniony lub gdy dotyczy całego spadku,bądź też gdy osoby powołane w testamencie nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami . dziedziczenie ustawowe opiera się na kilku regułach .

Kategorie
Aktualności

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa związanym z upływem czasu. Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek.

Kategorie
Aktualności

Orzeczenie o winie w rozkładzie małżeństwa

Sąd, który orzeka rozwód małżonków, ma jednocześnie obowiązek wydania orzeczenia o winie w rozkładzie małżeństwa, czyli wskazania strony winnej rozpadowi małżeństwa. Dzieje się tak w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron chce rozwodu z orzeczeniem o winie. Sąd może ustalić, że winę za zaistniałą sytuację ponosi jeden z małżonków, oboje bądź żaden z nich.

Kategorie
Aktualności

W jakich sytuacjach sąd może nie rozwiązać małżeństwa przez rozwód?

Choć teoretycznie możliwe jest uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie, bardzo często cały proces jest znacznie bardziej skomplikowany, a niekiedy jego zakończenie nie spełnia naszych oczekiwań. W jakich 3 przypadkach sąd może odmówić małżonkom rozwiązania małżeństwa przez rozwód?

Kategorie
Aktualności

Podział nieruchomości z kredytem hipotecznym po rozwodzie

Jednym z wielu zobowiązań, jakie biorą na siebie małżonkowie, jest bez wątpienia kredyt hipoteczny. To właśnie dzięki niemu można kupić wymarzone lokum, a zarazem sukcesywnie spłacać zaciągnięty dług bez większej szkody dla domowego budżetu. O ile w przypadku małżeństwa znacznie łatwiej jest uzyskać w banku kredyt hipoteczny, nie obędzie się bez problemu z jego spłatą w obliczu rozwodu. Wówczas kluczowa okaże się nie tylko determinacja byłych partnerów do znalezienia polubownego rozwiązania, ale również dobra wola banku.

Kategorie
Aktualności

Czym się różni separacja od rozwodu?

Poważny kryzys w małżeństwie to nie tylko problem natury emocjonalnej. To także zagwozdka dotycząca formalnego rozwiązania problemu. W przypadku związków nieformalnych wystarczy zwykłe zerwanie. Jak jednak rozejść się, gdy parę łączy związek małżeński, wspólne dzieci i majątek? A może kryzys da się jeszcze przezwyciężyć?

Kategorie
Aktualności

Podział majątku firmy/spółki po rozwodzie

Podczas rozwodu niewątpliwie jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiedni podział majątku. Warto wiedzieć, że w przypadku prowadzenia firmy przez jednego lub oboje małżonków, sprawa może się znacznie skomplikować. Sposób podziału przedsiębiorstwa zależy od jego charakteru oraz formy finansowania założenia firmy. Dodatkowym czynnikiem jest również podpisana intercyza lub jej brak. Podział za każdym razem dotyczy tylko części wspólnej.