Kategorie
Aktualności Rozwód

Alimenty na współmałżonka – wszystko, co musisz wiedzieć

Rozpad związku bardzo często wiąże się z pogorszeniem sytuacji materialnej jednej ze stron. Warto wiedzieć, że w przypadku rozwodu czy separacji można ubiegać się o alimenty nie tylko na dzieci, ale również dla siebie, choć w tym zakresie są pewne ograniczenia. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by sąd nałożył obowiązek alimentacyjny? Komu przysługuje świadczenie?

Kto może ubiegać się o alimenty od współmałżonka?

Zasadniczo jedynym przypadkiem, w którym nie można ubiegać się o alimenty od współmałżonka, jest wyłączna wina za rozpad małżeństwa. Jeśli jesteś stroną niewinną lub wina leży po obu stronach, wówczas możesz wnioskować o nałożenie obowiązku alimentacyjnego.

Przesłanki do przyznania świadczeń alimentacyjnych

Aby sąd przychylił się do Twojego wniosku, muszą zostać spełnione określone przesłanki:

  • brak wyłącznej winy za rozpad małżeństwa,

  • znaczne pogorszenie sytuacji finansowej,

  • możliwości finansowe małżonka pozwanego.

Alimenty po rozwodzie i bez rozwodu

Celem przyznania świadczeń alimentacyjnych jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb materialnych niewinnego małżonka. Co ważne, do pogorszenia sytuacji finansowej nie musi dojść na skutek rozwodu. Istnieje także możliwość ubiegania się o alimenty w czasie separacji. Jeżeli mąż lub żona dobrowolnie nie spełnia swoich obowiązków wobec współmałżonka, możliwe jest złożenie wniosku o wypłatę świadczenia na utrzymanie rodziny.

Co powinien zawierać pozew?

W pozwie o przyznanie świadczeń alimentacyjnych od małżonka lub byłego małżonka musi znaleźć się szczegółowy opis sytuacji oraz przytoczone przykłady na poparcie stanowiska. Do dokumentu należy dołączyć wnioski dowodowe, czyli między innymi rachunki, faktury, zaświadczenia o wynagrodzeniu czy potwierdzenia zapłaty, a jeśli okoliczności tego wymagają, to także wniosek o przesłuchanie świadków. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Dla sprawnego i pomyślnego zakończenia postępowania warto zadbać o to, by wszelkie formalności spełniały jak najwyższe standardy. O poprawność złożonego wniosku wraz z załącznikami, pilnowanie wyznaczonych terminów rozpraw, a także reprezentację na sali sądowej zadba adwokat specjalizujący się w rozwodach oraz innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszam do mojej kancelarii w Warszawie, gdzie pomogę Ci uzyskać niezbędne świadczenia.