Kategorie
Aktualności

W jakich przypadkach można ubiegać się o alimenty?

Alimenty nierzadko stanowią nieocenioną pomoc dla samotnej matki lub ojca, małżonka po rozwodzie albo rodziców w podeszłym wieku, którzy samodzielnie nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich bądź potomstwa. Utrzymanie odpowiedniego poziomu życia wiąże się bowiem z różnorodnymi wydatkami, od żywności, przez konieczne wizyty u lekarza, po zdobywanie wykształcenia. Aby jednak móc ubiegać się o wypłatę świadczenia tego rodzaju, należy spełnić określone w przepisach prawnych wymagania. W jakich przypadkach można zatem wnieść do sądu pozew o alimenty?

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny w zdecydowanej większości przypadków kojarzy się z finansową pomocą w utrzymaniu dziecka świadczoną przez partnera, który nie zajmuje się jego wychowaniem lub robi to w niewystarczającym stopniu. W rzeczywistości jednak płacenie alimentów może również dotyczyć osoby wspierającej byłego małżonka po rozwodzie, gdy rozstanie doprowadziło do bardzo trudnej sytuacji materialnej albo pracujących dzieci pomagających rodzicom. Najczęściej obowiązek alimentacyjny obejmuje jednak pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb potomstwa takich jak wyżywienie, zakup ubrań, edukacja czy leczenie.

Ubieganie się o alimenty na dziecko

Otrzymywanie świadczeń alimentacyjnych przysługuje nie tylko potomstwu urodzonemu w małżeństwie – może ubiegać się o nie też rodzic dziecka z nieformalnego związku. W tym celu konieczne jest wniesienie pozwu o alimenty do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Oprócz tego należy również złożyć odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zarobkach, wyrok rozwodowy bądź akt ślubu, a także dowody pozwalające na określenie wysokości wydatków niezbędnych do utrzymania, a tym samym oczekiwanego świadczenia. Warto wspomnieć, że alimenty mogą objąć też koszty poniesione w związku z ciążą, porodem oraz zaspokojeniem potrzeb matki do 3 miesięcy po urodzeniu dziecka.

Pomoc prawnika w uzyskaniu alimentów w Warszawie

Poza udzielaniem pomocy w utrzymaniu dzieci alimenty mogą również dotyczyć wsparcia dla byłego małżonka – w tym przypadku duże znaczenie ma to, czy nastąpił rozwód bez orzeczenia o winie, czy z nim. W pierwszej sytuacji można ubiegać się o alimenty, gdy jedna z osób znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w drugiej zaś nie jest to konieczne – wystarczy, że poziom życia małżonka uznanego za niewinnego wyraźnie się obniżył. O płacenie alimentów może też ubiegać się rodzic żądający pomocy od pracującego dziecka – takie przypadki najczęściej mają miejsce, gdy matka lub ojciec są już w podeszłym wieku i nie mogą samodzielnie zadbać o swoje utrzymanie.

Jeśli więc potrzebna Ci pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz wsparcie podczas całego procesu ubiegania się o alimenty w Warszawie, zapraszamy do skorzystania z usług prawnika z naszej kancelarii adwokackiej na Saskiej Kępie.

Kategorie
Aktualności

Jak rozwieść się już na pierwszej rozprawie?

Rozwód to skomplikowane, formalne rozstanie z partnerem. Rozpad związku, co do którego mieliśmy poważne plany, jest trudnym, bolesnym i stresującym doświadczeniem. Co można zrobić, żeby przejść przez to jak najszybciej, bez żadnego szwanku? Okazuje się, że kluczem do błyskawicznego rozwodu jest komunikacja pomiędzy rozstającymi się małżonkami.

Czy można rozwieść się na pierwszej rozprawie tylko bez orzekania o winie?

Zasadniczo zgodnie z polskimi przepisami do rozwodu może dojść wyłącznie poprzez rozprawę sądową. Jednak choć większość takich spraw niestety wymaga wielokrotnego stawienia się w sali, istnieje możliwość rozwiązania małżeństwa już na pierwszym spotkaniu. Aby sąd zadecydował o rozwiązaniu małżeństwa tak szybko, należy spełnić zasadniczy warunek – rozstać się bezkonfliktowo, zgodnie i na ustalonych wcześniej warunkach. Oznacza to, że nie ma konieczności orzekania rozwodu bez określenia winy żadnej ze stron – przeciwnie, wina może formalnie leżeć na jednym z małżonków, jednak co do samych wniosków opisanych w pozwie para musi być zgodna. Najprościej mówiąc, jeden z małżonków ma świadomość, że to z jego winy małżeństwo się rozpadło, bierze na siebie odpowiedzialność i dąży do tego, by proces odbył się bezkonfliktowo.

Skrócone postępowanie dowodowe podczas rozprawy sądowej

Sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się miesiącami lub latami ze względu na niewyjaśnione kwestie, nieporozumienia i konflikty interesów rozwodzących się osób. Jeśli jednak pomiędzy małżonkami nie ma napięć, a zamiast tego jest zgoda co do warunków rozstania oraz wniosków w pozwie, sąd może orzec o rozwiązaniu małżeństwa już na pierwszej rozprawie. Wówczas nie ma miejsca zwyczajowe postępowanie dowodowe, a jedynie sąd przesłuchuje strony. To bardzo ważne, aby jeszcze przed pierwszą rozprawą, razem z prawnikami, porozumieć się w kwestiach związanych z alimentami, wspólną nieruchomością, miejscem zamieszkania dzieci, zakresem władzy rodzicielskiej czy kontaktami z dziećmi. To właśnie tego typu zagadnienia stanowią kość niezgody powodującą przedłużenie sprawy rozwodowej, w której sąd dąży do wypracowania kompromisu.

Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie, jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci?

Często rozwodzący się małżonkowie są przekonani, że posiadając małoletnie dzieci, nawet w pokojowych warunkach nie będą mogli rozwieść się już na pierwszym spotkaniu na sali sądowej. Oczywiście taki rozwój zdarzeń jak najbardziej jest możliwy, o ile małżonkowie spełnią wszystkie opisane wyżej warunki. Dodatkowo w takich przypadkach sąd przesłuchuje co najmniej jednego świadka w związku z sytuacją małoletniego dziecka, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by miało się to odbyć na pierwszej i jedynej rozprawie. O ile sąd nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, małżeństwo zostanie rozwiązane zgodnie z wnioskami określonymi w pozwie o rozwód.

Szukasz adwokataWarszawy, który pomoże Ci przygotować pozew o rozwód, a następnie będzie reprezentował Cię w sądzie? Zapraszamy do kontaktu z kancelarią na Saskiej Kępie.