Kategorie
Aktualności Prawo karne

Jak radzić sobie z nękaniem przez internet?

Stalking, znany też jako uporczywe nękanie niekoniecznie musi dotyczyć jedynie nachodzenia ofiary w świecie realnym. Dzięki ogromnej dostępności internetu takie patologiczne zachowania mogą przenieść się także do świata wirtualnego. Nie oznacza to jednak, że przestępca może czuć się bezkarny. Każde działanie w sieci pozostawia ślad, a dowody na nękanie łatwo zgromadzić – pod warunkiem, że wiemy, jak to zrobić.

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Jak poradzić sobie z uporczywym nękaniem?

Chociaż zjawisko uporczywego nękania znane jest od dawna, a w Polsce dostrzeżono je już w latach 90. ubiegłego wieku, to aż do 2011 roku ofiary nie mogły liczyć na skuteczną pomoc wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony przed stalkerami. Wówczas doszło jednak do nowelizacji Kodeksu karnego, dzięki której stalking został zakwalifikowany jako przestępstwo, a osoby poszkodowane zyskały możliwość obrony przed prześladowcami. Kiedy dochodzi do uporczywego nękania, niezależnie od jego formy, warto zatem wiedzieć, jak radzić sobie z taką sytuacją.

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Rodzaje uporczywego nękania – typy stalkerów

W opinii publicznej – i niestety coraz częściej także w popkulturze – stalker przeważnie rozumiany jest jako mężczyzna, który ulega swojej obsesji na punkcie kobiety, darząc ją ogromnym uczuciem. W rzeczywistości motywy romantyczne czy seksualne faktycznie stanowią spory odsetek spraw dotyczących uporczywego nękania, jednak stalkerzy działają również z innych pobudek. Jakie zatem mogą być motywy prześladowania?

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Konsekwencje dla stalkera

Stalking, czyli uporczywe nękanie, zostało zakwalifikowane w polskim kodeksie karnym jako przestępstwo dopiero w 2011 roku. Przed tym wydarzeniem ofiary stalkerów były niemal bezbronne, a ich zgłoszenia bagatelizowane. Za nękanie (uznawane przed kryminalizacją stalkingu jedynie za wykroczenie) groziła oprawcom tylko niewielka grzywna. Tym samym w żaden sposób nie mobilizowała prześladowców do zaprzestania działań. W Polsce zjawisko społeczne określone jako uporczywe nękanie pojawiło się już w latach 90. XX wieku. Wraz z rozwojem technologii zaczęło przybierać coraz bardziej wyrafinowane formy.

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Czym jest stalking i jak przejawia się nękanie?

Jeszcze do 2011 roku Polacy, którzy byli ofiarami nękania, niewiele mogli zrobić, by w świetle prawa dążyć do sprawiedliwego osądzenia sprawcy. To właśnie wtedy znowelizowano przepisy kodeksu karnego i dodano art. 190 a, który opisuje stalking i grożące za nękanie konsekwencje. Jak jednak rozpoznać, czy mamy do czynienia ze stalkerem?

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Kradzież a przywłaszczenie – jak rozpoznać różnice?

Kradzież, jak również przywłaszczenie to przestępstwa przeciwko mieniu, które podlegają odpowiedniej karze. Oba działania wiążą się z konsekwencjami prawnymi, nawet jeśli równowartość skradzionego przedmiotu jest stosunkowo niska. Jeśli doszło do kradzieży bądź przywłaszczenia dobra materialnego o wartości do 525 zł, taką sprawę opisuje się jako wykroczenie, natomiast jeśli ta wartość jest wyższa – wówczas mówimy o przestępstwie. Jak jednak odróżnić kradzież od przywłaszczenia i za co grozi kara pozbawienia wolności, a za co grzywna?

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Konsekwencje przywłaszczenia pozostawionej rzeczy

Któż z nas nie słyszał powiedzenia “znalezione nie kradzione”? To niestety bardzo szkodliwe przysłowie, bo sprzeczne z przepisami prawa. Przywłaszczenie – w zależności od wartości przywłaszczonego przedmiotu lub gotówki – traktowane jest jako wykroczenie albo przestępstwo. Jakie konsekwencje grożą za nieoddanie znaleziska w ręce właściciela?

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Konsekwencje posiadania środków odurzających

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie środków odurzających lub psychotropowych jest czynem zabronionym obarczonym konsekwencjami karnymi. Czyn ten – popełniony umyślnie, z zamiarem bezpośrednim albo ewentualnym – rozpatruje się w kilku aspektach, które następnie prowadzą do wydania orzeczenia.

Kategorie
Aktualności Prawo karne

Zamiana więzienia na system dozoru

Wbrew pozorom i powszechnej opinii wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi wiązać się z osadzeniem w placówce więziennej. Obowiązujący system prawny umożliwia bowiem zastąpienie obowiązku odbycia kary w więzieniu Systemem Dozoru Elektronicznego (SDE). Jego niewątpliwą zaletą jest szansa na spędzenie wyroku w warunkach wolnościowych, np. w domu skazanego bądź też innym miejscu wskazanym przez sąd. Pragnąc ubiegać się o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, należy złożyć wniosek do wydziału penitencjarnego właściwego sądu okręgowego. Co ważne, wniosek ten w imieniu osoby skazanej może doręczyć jej pełnomocnik – adwokat lub inna uprawniona osoba.