Kategorie
Prawo karne

Co to jest wyrok łączny? Podstawowe informacje

Instytucja wyroku łącznego wynika z art. 85 kodeksu karnego i taką karę wymierza się w przypadku popełnienia dwóch lub więcej przestępstw tego samego bądź podobnego rodzaju. W momencie, gdy sąd wyda wyrok łączny uwzględniający kary jednostkowe, również te będące w trakcie wykonywania, zostają one anulowane, a jedynym możliwym do wykonania wyrokiem będzie ten łączny. Co jeszcze warto wiedzieć?

Jakie kary można łączyć w wyroku łącznym?

W postaci wyroku łącznego połączyć można ze sobą kary pozbawienia wolności (w tym z zawieszeniem warunkowym), kary ograniczenia wolności, jak również kary grzywny, jednak przepisy ściśle określają zasady ich łączenia. Nie podlega połączeniu na przykład pozbawienie wolności z grzywną. Może natomiast dojść do połączenia dwóch lub więcej kar pozbawienia wolności, kilka kar ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności.

Jak dochodzi do wydania wyroku łącznego?

W zależności od okoliczności sąd może z urzędu podjąć postępowanie w sprawie łącznej, ale jeżeli tego nie zrobi, wniosek może złożyć także prokurator albo pełnomocnik osoby skazanej. Sąd może połączyć ze sobą kary orzeczone w jednym postępowaniu, ale też może połączyć wyrok z poprzednimi prawomocnymi wyrokami, które nie zostały jeszcze wykonane albo zostały wykonane jedynie częściowo. Jak już wspomniano, istnieje możliwość połączenia dwóch różnych rodzajów kar – pozbawienia oraz ograniczenia wolności. W takiej sytuacji sąd przelicza karę ograniczenia na karę pozbawienia wolności, przyjmując, że 15 dni bezwzględnego więzienia odpowiada miesiącowi w trybie ograniczenia wolności. Wówczas wykonanie takiego wyroku trwa krócej, dlatego może się okazać dobrym wyjściem dla skazanego, chcącego jak najszybciej zacząć nowy etap życia.

Wymiar kary – zasady i przesłanki

Istnieją 3 zasady, według których sąd może wymierzyć karę łączną:

  • absorpcja – najsurowsza możliwa kara przewidziana przez kodeks,
  • asperacja – umiarkowana kara będąca pomiędzy górną a dolną granicą,
  • kumulacja – precyzyjne przeliczenie sumy kar jednostkowych.

Najczęściej stosuje się zasadę absorpcji, jednak wybór metody wyliczenia wymiaru wyroku łącznego uzależniony jest od pewnych przesłanek wynikających z informacji dotyczących odbywania obecnej kary jednostkowej, opinii środowiskowej, informacji rodzinnych, informacji majątkowych czy kwestii zdrowotnych. Każdą sprawę rozpatruje się całkowicie indywidualnie, a obrońca skazanego dąży do wyroku maksymalnie korzystnego dla swojego mocodawcy.

Aby móc odbyć karę w wymiarze i sposobie korzystnym oraz dochodzić swoich praw w innych aspektach, warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej w Warszawie na Saskiej Kępie, gdzie przeanalizuję możliwości i ewentualne korzyści wynikające z potencjalnej kary łącznej.