Kategorie
Aktualności Prawo cywilne

Co to jest zaniżone odszkodowanie?

Rolą ubezpieczycieli jest wypłacanie środków niezbędnych do usunięcia szkody materialnej lub niematerialnej. Bardzo często jednak zarobek jest ważniejszy od tej misji, a towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwoty odszkodowań. Dlaczego tak się dzieje i co można zrobić, by otrzymać pełne świadczenie?

Zaniżanie odszkodowania na przykładzie wypadków komunikacyjnych

Najczęściej zgłaszane szkody do ubezpieczycieli dotyczą stłuczek i wypadków samochodowych. Aby nie pokrywać kosztów naprawy pojazdu z własnej kieszeni, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Teoretycznie jego obowiązkiem jest wypłacenie takiej kwoty odszkodowania, jaka umożliwi przywrócenie auta do stanu sprzed stłuczki. Często jednak dochodzi do stosowania pewnych nieuczciwych praktyk, dzięki którym osoba poszkodowana otrzymuje kwotę realnie niewystarczającą na opłacenie rachunku w warsztacie.

Jak przebiega procedura przyznania odszkodowania?

Po wypadku czy stłuczce należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Ten następnie wysyła rzeczoznawcę w celu ustalenia wartości części oraz stawki za roboczogodzinę, by na tej podstawie oszacować kosztorys napraw. To właśnie na tym etapie najczęściej dochodzi do nieuczciwych praktyk, takich jak:

  • uwzględnienie w kosztorysie zamienników, a nie części oryginalnych (w rzeczywistości ma do tego prawo wyłącznie wtedy, gdy kierowca wyrazi zgodę albo w jego samochodzie wcześniej znajdowały się także zamienniki),
  • uwzględnienie w kosztorysie, że części, które uległy uszkodzeniu, już wcześniej były wyeksploatowane, a tym samym warte o wiele mniej niż nowe (zgodnie z prawem ubezpieczyciel nie ma prawa dokonywać tego typu wyliczeń, ponieważ określenie wartości używanych części jest kwestią niejednoznaczną),
  • zaniżanie wartości samego samochodu (np. założenie z góry, że kierowca posiada auto w podstawowym wariancie wyposażenia nawet wtedy, gdy tak nie jest),
  • kwestionowanie szkody (np. uznanie, że dany rodzaj szkody został spowodowany przez kierowcę, a nie powstał w wyniku zdarzenia),
  • uwzględnienie w kosztorysie cen netto – wówczas VAT od części i usługi naprawy spada na kierowcę.

Jak poradzić sobie z nieuczciwym ubezpieczycielem?

W ciągu 3 lat możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, jednak musisz spełnić pewne warunki:

  • poprzeć swoje stanowisko argumentami, tzn. przytoczyć konkretne fakty (np. to, że Twój samochód ma zaawansowane, a nie podstawowe wyposażenie i wymienić jego elementy),
  • podać podstawę prawną,
  • przytoczyć zapisy Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
  • najlepiej złożyć odwołanie w formie papierowej.

Jeżeli w ciągu kolejnych 30 dni otrzymasz odpowiedź odmowną albo pozytywną, ale wciąż jest to kwota poniżej oczekiwań, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub skierować sprawę do sądu, korzystając ze wsparcia adwokata.

Zapraszam do mojej kancelarii w Warszawie, gdzie jako adwokat często prowadzę sprawy dotyczące odszkodowań i dążenia do wypłacenia pełnej kwoty. Co ważne, tego rodzaju sprawy dotyczą nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale wszystkich sytuacji, w których towarzystwa ubezpieczeniowe po zgłoszeniu szkody wypłacają zaniżone kwoty.