Kategorie
Aktualności

Czy można zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika?

Związek formalny, jakim jest małżeństwo, oznacza zarówno obowiązki, jak i prawa wobec współmałżonka. Często odkładamy decyzję o ślubie na później ze względu na brak czasu czy pieniędzy na ceremonię i przyjęcie weselne. W pewnym momencie jednak możemy znaleźć się w sytuacji, w której ślub musi się odbyć, jednak z ważnych powodów jedna ze stron nie może fizycznie w wydarzeniu uczestniczyć. Czy w Polsce można zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika? Jak wygląda taka procedura i kiedy można się na nią powołać?

Kto i w jakich okolicznościach może wnioskować o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika?

Z wnioskiem do sądu rejonowego o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika może wystąpić każda osoba, która:

  • ukończyła 18 lat najpóźniej w dniu ślubu,

  • nie znajduje się w innym związku małżeńskim,

  • nie jest osobą ubezwłasnowolnioną bądź też dotkniętą chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym.

Polskie prawo wyjaśnia, że istnieje możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, jednak prawo to przysługuje w wyjątkowych okolicznościach, z ważnych powodów. Powodów tych jednak żadna z ustaw nie precyzuje, natomiast orzecznictwo wskazuje, że może to być na przykład ciężka, obłożna choroba uniemożliwiająca dotarcie do urzędu lub przebywanie za granicą z niemożnością powrotu do kraju.

Jak wstąpić w związek małżeński przez pełnomocnika?

Aby zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika, należy do sądu rejonowego wystąpić z wnioskiem o zezwolenie uzupełnionym o takie załączniki jak odpisy aktów urodzenia obu stron czy kopia paszportu lub karty pobytu w przypadku cudzoziemców. Ślub może zostać udzielony, jeśli urzędnikowi przedłożone zostanie pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego.

Szukasz w Warszawie adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym? Zapraszam do mojej kancelarii prawnej na Saskiej Kępie, gdzie odpowiem na wszystkie pytania dotyczące procedury zawierania małżeństwa przez pełnomocnika oraz pomogę skompletować wniosek o udzielenie zezwolenia.