Kategorie
Aktualności Prawo cywilne

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Tym, co odróżnia odszkodowanie od zadośćuczynienia, jest cel, jaki ma mieć świadczenie wypłacane osobie pokrzywdzonej. Zadośćuczynienie to rekompensata straty niemajątkowej, natomiast odszkodowanie ma wymiar materialny. Warto wiedzieć, w jakich przypadkach można ubiegać się o jeden, a w jakich o drugi rodzaj zapłaty.

Szkoda materialna, czy niematerialna?

 

Szkoda niemajątkowa to cierpienie fizyczne, psychiczne wynikające np. ze straty bliskiej osoby w wypadku, ale też niemożności podjęcia zatrudnienia czy trwałego uszczerbku w wyglądzie. Wówczas zadośćuczynienie w formie pieniężnej ma niejako zrekompensować krzywdę. Warto dodać, że tego rodzaju świadczenie dotyczy jedynie szkody na osobie.

 

W przypadku odszkodowania mamy do czynienia ze świadczeniem pieniężnym, które ma na celu pokrycie kosztów naprawy auta, zwrot kosztów leczenia, zakupu sprzętu medycznego czy nawet przystosowania mieszkania do potrzeb osoby, która straciła sprawność w wyniku wypadku.

 

Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia, a jak odszkodowania?

 

Oszacowanie wysokości zadośćuczynienia jest dość trudne – głównie ze względu na charakter tego rodzaju świadczenia. Można jednak ustalić jego wysokość na podstawie pewnych czynników. Należą do nich:

  • długotrwałość choroby,
  • nasilenie cierpień fizycznych,
  • rozmiar kalectwa,
  • trwałość następstw zdarzenia, czyli to, czy szkoda jest trwała, czy tymczasowa,
  • konsekwencje, jakie uszczerbek spowodował na osobistym lub społecznym życiu osoby poszkodowanej.

 

W przypadku odszkodowania kwota jest bardziej mierzalna i jej kalkulację można powierzyć np. zakładowi ubezpieczeń. Do ustalenia wysokości świadczenia niezbędne będą rachunki, paragony, faktury ukazujące np. koszty poniesione w związku z leczeniem czy naprawą uszkodzonego przedmiotu.

 

Czy można uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za jedną szkodę?

 

Jeżeli zdarzenie spowodowało szkodę majątkową (np. całkowite zniszczenie samochodu) i jednocześnie szkodę niemajątkową (np. oszpecenie, utratę kończyny, śmierć bliskiej osoby), wówczas można domagać się obu rodzajów świadczenia.

 

Zarówno w ustaleniu wysokości, jak i rodzaju odszkodowania czy zadośćuczynienia niezbędna może okazać się pomoc adwokata. Kancelaria Adwokacka Anny Szydłowskiej to miejsce, w którym spotkasz doświadczonych specjalistów od prawa karnego oraz cywilnego. Zapraszamy do kontaktu Klientów z Warszawy, a w szczególności z Saskiej Kępy.