Kategorie
Aktualności

Dziedziczenie ustawowe

dziedziczenie ustawowe zachodzi wtedy gdy nie ma testamentu lub został on unieważniony lub gdy dotyczy całego spadku,bądź też gdy osoby powołane w testamencie nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami . dziedziczenie ustawowe opiera się na kilku regułach .

dziedziczenie ustawowe zachodzi wtedy gdy nie ma testamentu lub został on unieważniony lub gdy dotyczy całego spadku,bądź też gdy osoby powołane w testamencie nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami . dziedziczenie ustawowe opiera się na kilku regułach .

Dziedziczenie dzieci

w pierwszej kolejności z ustawy do spadku są powołane dzieci spadkobiercy oraz jego małżonek – dziedziczą oni w częściach równych. jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.

jeżeli dziecko nie spadkobiercy nie dożyło otwarcia spadku to udział spadkowy ,który by mu przysługiwał przypada jego dzieciom w częściach równych.

Dziedziczenie małżonek i rodzice

w przypadku braku zstępnych spadkodawcy do spadku są powołani z ustawy jego małżonkowie i rodzice . udział spadkowy każdego z rodziców ,które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi ¼ całości spadku . jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone to udział spadkowy matki spadkodawcy ,dzidziczącej w zbiegu z jego małżonkiem wynosi połowę spadku.

w razie braku zstępnych i małżonka spadkobiercy cały spadek przypada wówczas jego rodzicom w częściach równych . jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy jaki mu przypadał przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. w przypadku braku rodzeństwa udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. udział spadkowy małżonka ,który dziedziczy w zbiegu z rodzicami i rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy ,wynosi połowę spadku.

jeżeli ktokolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dołożyło otwarcia spadku ale pozostawiło zstępnych ,udział spadkowy ,który by mu przypadł ,przypada jego zstępnym. udział małżonka ,który dziedziczy w zbiegu rodzicami ,rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy ,wynosi połowę spadku. .

dziedziczenie ustawowe – dziadkowie spadkodawcy

gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa, cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. dziadkowie dziedziczą wówczas w częściach równych.

jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. w braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

dziedziczenie ustawowe – pasierb

spadek przypadnie w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku w braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy

dziedziczenie ustawowe – gmina

w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

cały spadek przypadnie zaś skarbowi państwa jako spadkobiercy ustawowemu, jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w rzeczypospolitej polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą.