Kategorie
Aktualności Prawo karne

Jak poradzić sobie z uporczywym nękaniem?

Chociaż zjawisko uporczywego nękania znane jest od dawna, a w Polsce dostrzeżono je już w latach 90. ubiegłego wieku, to aż do 2011 roku ofiary nie mogły liczyć na skuteczną pomoc wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony przed stalkerami. Wówczas doszło jednak do nowelizacji Kodeksu karnego, dzięki której stalking został zakwalifikowany jako przestępstwo, a osoby poszkodowane zyskały możliwość obrony przed prześladowcami. Kiedy dochodzi do uporczywego nękania, niezależnie od jego formy, warto zatem wiedzieć, jak radzić sobie z taką sytuacją.

Co powinna zrobić osoba doświadczająca stalkingu?

Stalking może przybierać różne formy, od natarczywych SMS-ów czy telefonów, przez nachodzenie w miejscu pracy, nawet po przemoc fizyczną. Z tego powodu w przypadku uporczywego nękania zawsze należy zachowywać czujność i w razie poczucia zagrożenia niezwłocznie skontaktować się z policją. Najpierw jednak odpowiednim krokiem będzie całkowite ignorowanie działań prześladowcy (jeśli są one niegroźne) – stalker może bowiem zrezygnować przy braku reakcji na swoje wiadomości czy podarunki. Jeżeli zaś jest nim osoba znajoma, warto jednoznacznie zażądać od niej zaprzestania swojego zachowania – najlepiej zrobić to przy naocznych świadkach, którzy mogliby pomóc w ewentualnym procesie sądowym.

Zgromadzenie dowodów nękania i zgłoszenie się na policję

Ignorowanie i ostrzeżenia często nie przynoszą rezultatów, a nękanie nasila się. Wówczas konieczne jest udanie się na policję w celu złożenia stosownego wniosku – stalking nie jest bowiem ścigany z urzędu. Przedtem jednak należy zgromadzić jak najwięcej dowodów przestępstwa – pomocą w czasie postępowania sądowego okażą się wszystkie maile, SMS-y czy listy od prześladowcy, zapisy z rejestru połączeń oraz zeznania świadków (np. bliskich osoby pokrzywdzonej). W niektórych przypadkach, szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, sąd może dopuścić do materiału dowodowego także nagrania z ukrytych kamer umieszczonych w domu bądź w samochodzie albo z dyktafonów.

Jak sąd może ukarać stalkera?

Dzięki nowelizacji przepisów Kodeksu karnego z 2011 roku osoba nękana może skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem. Jeśli prześladowanie zostanie udowodnione, stalkerowi grozi sądowy zakaz zbliżania się do ofiary albo kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jednakże w przypadku, gdy poszkodowany targnął się na swoje życie w wyniku nękania, prześladowca może trafić do więzienia na okres od 2 do nawet 12 lat.

Każda osoba doświadczająca stalkingu, również w internecie, powinna zachować czujność, powiadomić najbliższych o sytuacji oraz skontaktować się z prawnikiem, który doradzi, jakie kroki należy podjąć, a jeśli dojdzie do procesu – udzieli fachowego wsparcia. Szukasz pomocy adwokata zajmującego się prawem karnymWarszawie? Zachęcam do skontaktowania się z moją kancelarią adwokacką.