Kategorie
Aktualności Rozwód

Jakie są legalne sposoby na uzyskanie dowodów w sprawie rozwodowej?

Rozwód orzekany jest w sytuacji, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa za sprawą całkowitego i trwałego rozkładu pożycia. W celu ustalenia okoliczności rozkładu pożycia prowadzone jest postępowanie dowodowe. Należy wtedy przedstawić stosowne dowody mogące przyczynić się do orzeczenia o winie jednego z małżonków. Nie bez znaczenia pozostaje jednak to, czym będą te dowody, a także w jaki sposób zostały pozyskane. Nie wszystkie materiały dowodowe mogą być bowiem uznane przez sąd.

Dowody w sprawie rozwodowej

Katalog dowodów, które mogą zostać wykorzystane w sprawie rozwodowej, jest bardzo obszerny, jednak wiele materiałów nie będzie branych pod uwagę przez sąd. Dowodem w sprawie rozwodowej będzie wszystko, co pozwala na poznanie faktów istotnych w sprawie. Mogą to być dowody pochodzące z zeznań świadków, dokumentów urzędowych lub prywatnych, opinii biegłych, przesłuchania stron, a także uzyskane w wyniku wywiadu środowiskowego. Co więcej, materiałami dowodowymi przedstawionymi w sprawie rozwodowej są często:

  • nagrania video,

  • nagrania audio,

  • zdjęcia,

  • billingi połączeń,

  • korespondencja e-mail,

  • wiadomości SMS,

  • faktury ponoszone na dziecko,

  • zapisy rozmów z czatów internetowych,

  • wydruki z portali społecznościowych.

Podsumowując, dowodem w sprawie rozwodowej może być wszystko, co może przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść jednej ze stron. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że wszelkie dowody przedstawione w sądzie muszą zostać uzyskane w sposób całkowicie legalny.

Legalne sposoby uzyskania materiałów dowodowych

Jeśli dowody zostały zdobyte niezgodnie z prawem, to sąd może nie dopuścić ich do wykorzystania w sprawie rozwodowej. Legalnym sposobem uzyskania materiału dowodowego jest m.in. nagranie, które zostało wykonane jawnie, a nie w wyniku podstępu. Co więcej, zdobycie dowodów nie może naruszać dóbr osobistych. Nagranie, które wskazuje na prowokację ze strony osoby nagrywającej może zostać podważone przez sąd i nieuznane jako wystarczający dowód. Legalnym sposobem na uzyskanie dowodów o winie jednego z małżonków jest również śledztwo prowadzone przez prywatnego detektywa.

Jako materiał dowodowy w sprawie rozwodowej może posłużyć wszystko, co przedstawia fakty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Jedynym warunkiem jest legalność zdobytych dowodów. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką na Saskiej Kępie.