Kategorie
Aktualności Prawo karne

Konsekwencje posiadania środków odurzających

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie środków odurzających lub psychotropowych jest czynem zabronionym obarczonym konsekwencjami karnymi. Czyn ten – popełniony umyślnie, z zamiarem bezpośrednim albo ewentualnym – rozpatruje się w kilku aspektach, które następnie prowadzą do wydania orzeczenia.

Kryterium ilości

Naruszeniem przepisów jest posiadanie środków i substancji wymienionych w załącznikach do ustawy, najczęściej mowa o marihuanie, amfetaminie, kokainie czy ecstasy. Ustawodawca dzieli ilość na nieznaczną, podstawową oraz znaczną i nie definiuje ich wartości, a bardziej precyzyjne informacje zaczerpnąć można z orzecznictwa. Co do zasady czynem zabronionym jest posiadanie takiej ilości substancji, która pozwala na jednorazowe odurzenie jednej osoby.

Okoliczności popełnionego czynu

Dotkliwość kary za posiadanie substancji niedozwolonych uzależniona jest od jej ilości oraz innych okoliczności zdarzenia:

  • posiadanie w rozumieniu podstawowym, bez dodatkowych okoliczności,
  • posiadanie środka w znacznej ilości,
  • posiadanie w wypadku mniejszej wagi – występujące okoliczności łagodzące odpowiedzialność.

W przypadku wystąpienia konkretnych przesłanek istnieje możliwość umorzenia postępowania za posiadanie narkotyków:

  • jeśli sprawca posiadał środek w ilości nieznacznej,
  • jeśli sprawca posiadał narkotyk wyłącznie na użytek własny,
  • jeśli niewielki stopień społecznej szkodliwości czynu, a także okoliczności jego popełnienia wskazują, że ukaranie sprawcy okazałoby się niecelowe.

Jaka ilość posiadanej marihuany jest karalna, a jaka dopuszczalna?

Przepisy w tej kwestii są mało precyzyjne, natomiast na podstawie orzecznictwa przyjmuje się, że karalne jest posiadanie minimalnie takiej ilości substancji, która pozwala odurzyć jedną osobę. Założenie to jest wadliwe, ponieważ każdy organizm przyswaja narkotyki w indywidualnym tempie. Teoretycznie jeden gram marihuany odurzy 2-3 osoby (ok. 0,1-0,2 grama marihuany na osobę).

Konsekwencje posiadania nieznacznej ilości narkotyków

O ile w przypadku znacznej ilości narkotyków zrozumiała jest dotkliwa kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, tak konsekwencje mogą być znacznie mniejsze, jeśli sprawca posiada substancję w ilości nieznacznej. Co do zasady grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast czyn uznany za przypadek mniejszej wagi wiąże się np. z grzywną, ograniczeniem albo pozbawieniem wolności do roku. Szukasz w Warszawie adwokata specjalizującego się w prawie karnym? Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej na SaskiejKępie, gdzie dokładnie przyjrzę się Twojej sprawie.