Kategorie
Aktualności Prawo karne

Konsekwencje prowadzenia pojazdu bez uprawnień

Zgodnie z polskim prawem uczestnikami ruchu drogowego są zarówno kierowcy pojazdów mechanicznych, jak i piesi poruszający się po chodnikach czy wyznaczonych przejściach. Aby jednak móc kierować samochodami osobowymi, autami ciężarowymi lub motocyklami, konieczne jest posiadanie stosownych uprawnień. Jakie konsekwencje czekają tych, którzy prowadzą bez prawa jazdy odpowiedniej kategorii?

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień – kodeks wykroczeń

Konsekwencje dotyczące prowadzenia pojazdu bez stosownych uprawnień określone są w przepisach zawartych w kodeksie karnym oraz w kodeksie wykroczeń, a to, która podstawa prawna ma zastosowanie w danym przypadku, zależy od okoliczności wpływających na brak uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jeżeli kierowca nigdy nie otrzymał prawa jazdy albo prowadzi pojazd innej kategorii niż to, do którego uprawnia go posiadane prawo jazdy, zastosowanie będzie mieć kodeks wykroczeń, a dokładnie art. 94. Prowadząc pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania albo w strefie ruchu bez odpowiednich uprawnień, kierowca musi się liczyć z karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości co najmniej 1500 złotych. Sąd może także orzec całkowity zakaz prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień – kodeks karny

Jeżeli kierowca prowadził pojazd mechaniczny po tym, jak odpowiedni organ wcześniej cofnął uprawnienia, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu karnego, a dokładnie art. 180a. Prowadząc na drodze publicznej lub w strefie, nie stosując się do decyzji organu o odebraniu uprawnień, kierowca naraża się na karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Cofnięcie owych uprawnień może nastąpić na kilka sposobów:

  • decyzją starosty na podstawie orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego, orzeczenia sądu po naruszeniu przepisów przez kierowcę,
  • w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów karnych w okresie 5 lat od otrzymania skierowania na kurs reedukacyjny,
  • w przypadku popełnienia trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie próbnym,
  • w przypadku popełnienia jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeżeli w sytuacji popełnienia wykroczenia lub przestępstwa zaszły okoliczności łagodzące, należy je ujawnić w toku postępowania. O wszelkich okolicznościach zajścia warto poinformować pełnomocnika, którego zadaniem jest reprezentacja wobec sądu oraz dążenie do korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy. Jako adwokat zapraszam do współpracy z moją kancelarią w Warszawie, gdzie specjalizuję się między innymi w prawie karnym.