Kategorie
Aktualności Prawo karne

Konsekwencje przywłaszczenia pozostawionej rzeczy

Któż z nas nie słyszał powiedzenia “znalezione nie kradzione”? To niestety bardzo szkodliwe przysłowie, bo sprzeczne z przepisami prawa. Przywłaszczenie – w zależności od wartości przywłaszczonego przedmiotu lub gotówki – traktowane jest jako wykroczenie albo przestępstwo. Jakie konsekwencje grożą za nieoddanie znaleziska w ręce właściciela?

Czym jest przywłaszczenie?

Przywłaszczenie znacząco różni się od kradzieży w zakresie tego, w jaki sposób sprawca wszedł w posiadanie cudzej własności. W przeciwieństwie do złodzieja to osoba, która albo przypadkiem znalazła zagubioną rzecz, albo otrzymała rzeczony przedmiot w ramach pożyczenia, ale ostatecznie go nie oddała. To na przykład sytuacja, w której na przystanku autobusowym znajdujemy pozostawiony portfel z określoną ilością gotówki i uznajemy znalezisko za swoją własność.

Podstawa prawna

Zgodnie z artykułem 284 o przywłaszczeniu zawartym w Kodeksie Karnym, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ustawa o rzeczach znalezionych natomiast precyzyjnie określa, dokąd powinien trafić taki znaleziony przedmiot: Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru. W dalszych ustępach ustawa instruuje, jak należy postąpić, jeżeli znalazca nie zna danych personalnych właściciela przedmiotu. Na zawiadomienie o znalezieniu rzeczy mamy 2 tygodnie.

Jakie przedmioty najczęściej zostają przywłaszczone w myśl powiedzenia “znalezione nie kradzione”?

Zgodnie z informacjami podanymi przez lubuską policję najczęściej przedmiotami przywłaszczenia przez znalezienie są portfele z dokumentami i gotówką, saszetki z różną zawartością, a także telefony komórkowe. Gdzie zwykle zostają takie przedmioty znalezione? Na przykład w parkach, sklepach, przystankach, chodnikach czy parkingach. Choć przepisy jasno określają, co grozi znalazcy za nieoddanie znalezionego smartfona, portfela czy torebki, nie każdy może poszczycić się uczciwością. Dlatego też należy zawsze zachowywać ostrożność i dbać o to, by nie zgubić własności o wysokiej wartości, bo może taka rzecz już do nas nie wrócić.

Potrzebujesz pomocy specjalisty od prawa karnego? Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokackąWarszawie.