Kategorie
Prawo cywilne

Najważniejsze informacje o dziale spadku

Otwarcie spadku i wskazanie jego spadkobierców wraz z ich udziałem w majątku spadkowym to dopiero pierwszy krok, po którym musi nastąpić dział spadku, czyli faktyczne rozdysponowanie majątku pomiędzy wszystkich spadkobierców. Co warto wiedzieć na ten temat?

Procedura działu spadku krok po kroku

Panuje wiele błędnych przekonań na temat tego, jak przebiega cała procedura spadkowa – polskie prawo jest nieco bardziej skomplikowane, niż przedstawiają to filmy czy seriale telewizyjne. W praktyce, zanim będziemy mogli realnie dysponować odziedziczonym majątkiem, musimy uzbroić się w cierpliwość oraz odłożyć gotówkę na opłaty administracyjne. Krok po kroku wygląda to następująco:

  • otwarcie spadku – ze sporządzonego testamentu wynika, kto ujęty jest jako spadkobierca. Jeżeli testator nie pozostawił po sobie takiego dokumentu, przystępuje się do realizacji procedury dziedziczenia ustawowego;
  • sąd określa, kto jest spadkobiercą uprawnionym do dziedziczenia po spadkodawcy, a następnie w częściach ułamkowych określa udział w majątku spadkowym każdego spadkobiercy. Ułamek odpowiada części wartości całego majątku spadkowego, a nie konkretnych przedmiotów. Jednak do momentu działu spadku majątek spadkowy jest jedną całością, którą nie może dysponować żaden ze spadkobierców;
  • na tym etapie postępowania sąd nie ustala, jakie przedmioty wchodzące w skład majątku spadkowego przypadną spadkobiercom. Przedmiotem zainteresowania sądu nie jest także wartość spadku ani ewentualne długi obciążające majątek spadkowy;
  • na tym etapie spadkobiercy nie mogą dysponować spadkiem, jednak zobowiązani są do ponoszenia kosztów jego utrzymania. Jeśli np. w skład majątku wchodzi nieruchomość, spadkobiercy muszą regulować płatności związane z podatkiem, ubezpieczeniem lub czynszem;
  • dopiero dział spadku umożliwia wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z majątkiem spadkowym. To właśnie w toku tego postępowania podjęte zostają decyzje, kto stanie się nowym właścicielem określonych przedmiotów i wówczas przedmioty te wchodzą w skład majątku osobistego spadkobierców;
  • jeżeli nie dojdzie do działu spadku (np. z niewiedzy), spadkobiercom może być trudno zarządzać majątkiem, który wciąż stanowi jedną całość majątku spadkowego;
  • co do zasady po otrzymaniu z sądu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy poczekać na uprawomocnienie postanowienia. Dopiero wtedy można rozpocząć procedurę działu spadku;
  • procedura działu spadku może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umowny dział spadku, czyli polubowne zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Sposób ten pozwala zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, jednak wymaga jednomyślności spadkobierców. W przypadku braku możliwości dogadania się spadkobiercy mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie sądowego działu spadku.

W sytuacji, kiedy wiemy, że trudno nam się będzie porozumieć z pozostałymi spadkobiercami i przewidujemy, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie, warto już na początku skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym i innych sprawach cywilnych. Zapraszam do mojej kancelarii w Warszawie, gdzie przedstawię Państwu wszystkie możliwe rozwiązania, dopilnuję terminów i formalności oraz zadbam o Państwa interesy w trakcie postępowania.