Kategorie
Aktualności Prawo cywilne

Nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowne w umowie najmu

Najmując lub wynajmując mieszkanie, obie strony zastanawiają się nad sposobem rozliczenia nakładów finansowych włożonych w utrzymanie lub modernizację lokalu. Warto zawczasu dowiedzieć się, w jaki sposób, według prawa, określane są nakłady, a także kiedy należy się za nie zwrot. Również ważne jest to, kto powinien odpowiadać za prace wykonane w lokalu i do jakiego stopnia.

Nakłady konieczne

Do nakładów koniecznych zaliczane są wszystkie poniesiony koszty w zakresie utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym, umożliwiające korzystanie z niego w umówionym zakresie. Nakłady konieczne ponosi wynajmujący. Reguluje to zapis w Kodeksie Prawa Cywilnego, szczególnie art. 663 k.c. w zw. z art. 677 k.c. Można do nich zaliczyć prace związane z wymianą ogrzewania, naprawami kanalizacji, itd. Z tego także wynika obarczenie kosztami nakładów zbytkownych osobę najmującą mieszkanie.

Ulepszenie mieszkania

Co do zasady ulepszenie należy do nakładów finansowych, które ponosi osoba najmująca. W tym przypadku dokonuje ona zmian, mających na celu podniesienie standardu użytkowania mieszkania. Robi to z własnej woli oraz na swoje własne potrzebny. W związku z tym, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu, wynajmujący ma prawo zażądać usunięcia naniesionych zmian i przywrócenia nieruchomości do stanu z dnia wynajęcia, lub – jeśli chce – może odkupić od najmującego wdrożone ulepszenia. Często zdarza się tak, że wynajmujący i najemca dzielą się kosztami danej inwestycji, widząc w niej obopólne korzyści. Najemca: zwiększenie wygody użytkowania lokalu, wynajmujący: podniesienie standardu na przyszłość.

Nakłady zbytkowne

Jest to rodzaj nakładów, którymi obciążany jest najemca lokalu. Dotyczy to np. inwestycji w drobne naprawy, takie jak odetkanie zlewu, naprawa kawałka podłogi czy odmalowanie ścian. Wiążą się zwykle z normalnym użytkowaniem najętej przestrzeni oraz codziennym funkcjonowaniem w mieszkaniu.

Za co należy się zwrot środków?

Jeśli jako najemca poniosłeś koszty wynikające z utrzymania mieszkania w odpowiednim stanie technicznym, należy Ci się za to zwrot. W przypadku modernizacji i ulepszeń, a także kosztów związanych z drobnymi naprawami – wszystkie wydatki zostają po Twojej stronie. Jeśli nie masz pewności, czy to, za co zapłaciłeś, było nakładem koniecznym, czy już użytecznym – zwróć się o poradę do adwokata specjalizującego się między innymi w prawie cywilnym. Zachęcam do skorzystania z moich usług Klientów z Warszawy oraz okolic.