Kategorie
Aktualności Prawo cywilne

Niezbędne elementy umowy o udzielenie pożyczki

Rozważasz zaciągnięcie pożyczki w instytucji pozabankowej? A może chcesz pożyczyć pieniądze komuś bliskiemu, na przykład członkowi rodziny? Niezależnie od tego, którą stroną umowy jesteś, musisz zadbać o swoje interesy, dokładnie zapoznając się z umową albo takową samodzielnie sporządzając. Dokument powinien zawierać 14 elementów, by precyzyjnie regulować wszystkie istotne kwestie. Jakie to elementy?

 • Data i miejsce zawarcia umowy – choć to wydaje się banalne, kluczowe w ewentualnym sporze może okazać się to, kiedy umowa weszła w życie.
 • Wskazanie stron umowy – podanie danych osobowych albo danych firmy zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Należy upewnić się, że dane są poprawne i prawdziwe.
 • Kwota pożyczki – umowa musi jasno informować, ile pieniędzy pożyczkodawca przekazuje pożyczkobiorcy w ramach tejże umowy.
 • Czas obowiązywania umowy, czyli jak długo strony zobowiązane są do przestrzegania ustaleń.
 • Koszty pożyczki – kwota, jaką oprócz pożyczonej sumy pożyczkobiorca musi zapłacić pożyczkodawcy.
 • Warunki spłaty pożyczki – waluta, wysokość odsetek, liczba rat, okres spłaty, ewentualna możliwość wcześniejszej spłaty. Wszystkie te informacje muszą być zawarte w umowie, aby uniknąć różnego rodzaju nieporozumień czy konfliktów.
 • W przypadku pożyczki z zabezpieczeniem należy określić rodzaj zabezpieczenia.
 • Jeśli umowa przewiduje taką możliwość, należy określić warunki jej przedłużenia albo wcześniejszej spłaty pożyczki.
 • Konsekwencje niewywiązywania się z umowy – jakie kroki podejmuje pożyczkodawca, jeśli pożyczkobiorca zalega albo spóźnia się ze spłatami.
 • Warunki odstąpienia od umowy.
 • Warunki reklamacji.
 • Warunki wypowiedzenia umowy – jeśli przysługuje obu stronom, to na jakich zasadach, jaki jest okres wypowiedzenia.
 • 13. Oświadczenie pożyczkobiorcy dotyczące jego warunków finansowych.
 • Podpisy obu stron umowy.

Kancelaria prawna: Warszawa/Praga-Południe

Zanim jednak złożysz na dokumencie swój podpis i umowa wejdzie w życie, warto dla pewności skonsultować jej treść z adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym. Prawnik wychwyci ewentualne nieścisłości, zapisy niezgodne z przepisami albo punkty, które mogą okazać się wyjątkowo niekorzystne dla strony. Zapraszam do mojej kancelarii prawnej w Warszawie na Saskiej Kępie, gdzie przyjrzę się wzorowi umowy i wskażę elementy wymagające poprawy.