Kategorie
Aktualności Prawo cywilne

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent korzystający z opieki zdrowotnej w przychodni, szpitalu albo innym rodzaju placówki ma prawo oczekiwać, że otrzyma niezbędną, skuteczną pomoc. Niestety błąd ludzki może wkraść się także w tej dziedzinie, a skutki bywają bardzo dotkliwe. Jakie rodzaje błędów medycznych wyróżnia polskie prawo? Kto ponosi odpowiedzialność i jakie szkody pokrywa odszkodowanie?

Rodzaje błędów medycznych wyróżnianych według polskiego ustawodawstwa

Ze względu na powód i charakter popełnienia błędu medycznego wyróżnia się kilka typów:

  • błąd diagnostyczny – nieprawidłowo postawiona diagnoza powoduje, że pacjent nie otrzymuje właściwego leczenia albo otrzymuje leczenie nieskuteczne lub – co gorsza – szkodliwe,
  • błąd terapeutyczny – polega na zastosowaniu przez lekarza niewłaściwej albo szkodliwej dla pacjenta metody leczenia lub niewłaściwej dawki leku,
  • błąd organizacyjny – wynika z błędów w organizacji pracy w placówce medycznej, np. braku właściwych procedur lub niedostatecznej liczby personelu, co prowadzi do błędów medycznych,
  • błąd informacyjny – polega na braku lub niepełnej informacji udzielonej pacjentowi przez lekarza na temat choroby, skutków leczenia lub alternatywnych metod leczenia,
  • błąd techniczny – wynika z błędów w przeprowadzeniu zabiegu lub operacji, np. niewłaściwego ustawienia aparatury czy braku stosowania odpowiednich procedur.

Odpowiedzialność cywilna po popełnieniu błędu medycznego

Za błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność lekarze lub inni pracownicy medyczni, którzy naruszyli standardy postępowania medycznego albo swoje obowiązki zawodowe. Może to być zarówno odpowiedzialność cywilna, jak i – w skrajnych przypadkach – karna. Zgodnie z przepisami pracownik albo cała placówka medyczna odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone pacjentowi w wyniku błędu medycznego. Odszkodowanie może obejmować szkody materialne (np. koszty leczenia, zniwelowanie skutków błędu) oraz niematerialne (np. ból, cierpienie, utrata zdolności do pracy).

Błąd medyczny – Prawnik Warszawa

Aby mieć pewność, że roszczenie nie zostanie odrzucone, a kwota odszkodowania zaniżona, warto od samego początku współpracować z adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią prawną na Saskiej Kępie, gdzie zapoznam się ze szczegółami sprawy i zaproponuję strategię działania.