Kategorie
Aktualności Rozwód

Orzeczenie o winie w rozkładzie małżeństwa

Sąd, który orzeka rozwód małżonków, ma jednocześnie obowiązek wydania orzeczenia o winie w rozkładzie małżeństwa, czyli wskazania strony winnej rozpadowi małżeństwa. Dzieje się tak w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron chce rozwodu z orzeczeniem o winie. Sąd może ustalić, że winę za zaistniałą sytuację ponosi jeden z małżonków, oboje bądź żaden z nich.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeśli wina za rozpad małżeństwa leży po stronie obojga małżonków bądź jednego z nich, to sąd przeprowadza rozwód z orzeczeniem o winie. Takie rozwiązanie jest szczególnie często stosowane, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a polubowne zakończenie małżeństwa jest z tego powodu niemożliwe. To, na co należy się przygotować, to zdecydowanie dłuższy czas takiej sprawy rozwodowej niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Wynikiem orzeczenia o winie małżonka jest np. wyegzekwowanie alimentów. Na czym może polegać wina za rozpad małżeństwa?

Czynniki wpływające na orzeczenie o winie w rozkładzie małżeństwa

Przypisanie winy jednemu z małżonków ma miejsce wtedy, gdy jego zachowanie było zawinione, czyli był on świadomy konsekwencji swoich działań. Małżonek może zostać obarczony winą za rozpad małżeństwa w takich przypadkach, jak zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna, uzależnienie (alkoholizm, narkomania czy hazard), odmowa współżycia, marnotrawienie pieniędzy bądź brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Każdy z tych czynników może stanowić o winie małżonka, jednak aby doszło do orzeczenia o winie, musi zaistnieć związek przyczynowy, czyli konkretne działanie jednego z małżonków prowadzi do rozpadu małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – tak czy nie?

Domagając się orzeczenia o winie małżonka, warto przeanalizować wszystkie za i przeciw. Do minusów tego rozwiązania możemy zaliczyć m.in. długi czas trwania postępowania oraz zaangażowanie w sprawę rozwodową świadków i zbieranie dowodów, a także wracanie do przykrych zdarzeń. Jednak decyzja o rozwodzie z orzeczeniem o winie może również przynieść korzyści finansowe pod postacią alimentów, stanowiąc zabezpieczenie na przyszłość.

Potrzebujesz wsparcia w przejściu przez proces rozwodowy z orzeczeniem o winie? Szukasz adwokataWarszawy specjalizującego się w rozwodach? Zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką na Saskiej Kępie!