Kategorie
Aktualności Rozwód

Podział majątku firmy/spółki po rozwodzie

Podczas rozwodu niewątpliwie jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiedni podział majątku. Warto wiedzieć, że w przypadku prowadzenia firmy przez jednego lub oboje małżonków, sprawa może się znacznie skomplikować. Sposób podziału przedsiębiorstwa zależy od jego charakteru oraz formy finansowania założenia firmy. Dodatkowym czynnikiem jest również podpisana intercyza lub jej brak. Podział za każdym razem dotyczy tylko części wspólnej.

Podział majątku w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli firma została założona przez jednego z małżonków przed zawarciem wspólnoty majątkowej, nie będzie podlegać podziałowi – stanowi bowiem część majątku osobistego. Natomiast wszystkie sprzęty czy inwestycje dokonane w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, a finansowane ze środków obojga małżonków, należy poddać wycenie i podzielić.

Spółka a rozwód

W przypadku, w którym jeden z małżonków jest udziałowcem w spółce cywilnej, majątek nie ulega podziałowi, natomiast dokładnie należy rozliczyć zyski, wkład oraz zaliczki, jeśli daną spółkę zawarło małżeństwo. Jeśli mowa o spółce osobowej (jawnej, komandytowej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej) majątek firmy wchodzi w skład majątku osobistego małżonka-wspólnika i nie podlega podziałowi. Z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzące w skład majątku osobistego jednego z małżonków (założone przed ustanowieniem wspólnoty oraz sfinansowane z prywatnych środków małżonka-wspólnika), nie podlegają podziałowi, chyba że można wskazać elementy sfinansowane z majątku wspólnego. Tę część co do zasady można podzielić między współmałżonków.

Sposoby podziału firmy między współmałżonków

Podziału przedsiębiorstwa można dokonać, spisując odpowiednią umowę między stronami lub sądownie. W przypadku wątpliwości dotyczących wkładu małżonków w rozwój firmy czy faktycznej wartości działalności gospodarczej albo spółki, konieczne będzie powołanie biegłego sądowego. Ponieważ wartość przedsiębiorstwa to nie tylko wkład finansowy, wyposażenie czy nakłady na rozwój, ale również praca własna, know-how i wiele innych, w sprawach o podział firmy przy rozwodzie często niezbędna jest pomoc prawnika. Jeśli potrzebujesz fachowej porady, umów się na spotkanie w kancelarii adwokackiej na Saskiej Kępie.