Kategorie
Aktualności Rozwód

Podział majątku po rozwodzie
(w przypadku, gdy żaden z małżonków nie prowadzi firmy)

Rozwód definitywnie i formalnie kończy małżeństwo, jednak nie zawsze zamyka też wszystkie sprawy pomiędzy małżonkami. Bardzo często do kwestii spornych należą te związane z dziećmi lub wspólnym majątkiem. Jak rozwiązać ten problem? Jakie są możliwości sprawiedliwego podziału majątku? Czy można tego dokonać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa? A może jest sposób, by w ogóle tego uniknąć?

Rodzaje majątku w małżeństwie

Małżeństwo, jako związek dwojga dorosłych osób, posiada trzy rodzaje majątku: majątek osobisty jednego z małżonków, majątek osobisty drugiego z małżonków oraz majątek wspólny. Poszczególne zapisy w ustawie regulują to, co zalicza się do majątku osobistego, jednak umową u notariusza można rozszerzyć majątek wspólny i z małżonkiem dzielić się wszystkim. W przypadku, jeśli zapadnie decyzja o rozwodzie, w osobnym trybie należy załatwić kwestie podziału.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Majątek wspólny obejmuje wszystko, co małżonkowie nabywają i zarabiają po ślubie. To przede wszystkim kosztowne wydatki takie jak nieruchomości czy samochody, jak również inne przedmioty oraz konta bankowe. Istnieje możliwość ominięcia zaliczania drogich zakupów do majątku wspólnego poprzez procedurę rozdzielności majątkowej lub zapis w umowie kupna, że na przykład samochód wchodzi w skład majątku osobistego męża, a żona wyraża na to zgodę. Zasadniczo w każdym momencie trwania małżeństwa – a nawet tuż przed jego zawarciem – małżonkowie mogą podjąć decyzję o rozdzielności majątkowej, co znacząco usprawnia późniejsze rozliczenie w przypadku rozwodu.

W jaki sposób następuje podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Istnieją dwie drogi rozwiązania kwestii materialnych po rozstaniu: polubownie, za pomocą umowy notarialnej oraz – w przypadku braku porozumienia – w trybie postępowania sądowego o podział majątku. To, w jaki sposób byli małżonkowie podzielą się wspólnie zgromadzonym majątkiem, również wynika z kilku możliwości do wyboru. Pierwszą z nich jest przydział poszczególnych składników majątku każdemu z małżonków, który od teraz staje się jedynym właścicielem – na przykład żona zostaje właścicielką mieszkania, mąż samochodu, a gotówka podzielona jest w sprawiedliwy sposób. W drugim przypadku jedna osoba zostaje właścicielem składnika majątku, jednak połowę jego wartości musi zwrócić byłemu małżonkowi. Trzeci wariant – najbardziej sprawiedliwy – to sprzedanie całości wspólnego majątku, a następnie podzielenie uzyskanych pieniędzy po połowie.

Szukasz w Warszawie adwokata, który pomoże Ci rozwiązać wszelkie kwestie związane z rozwodem, podziałem majątku oraz ustanowieniem władzy rodzicielskiej? Zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej na Saskiej Kępie.