Kategorie
Aktualności Rozwód

Prawa i obowiązki rodzica, który po rozwodzie nie sprawuje opieki nad dzieckiem

Rozwód rodziców zwykle oznacza rewolucję w życiu dziecka. Aby zapewnić mu jak najlepsze warunki rozwoju emocjonalnego, należy zadbać o to, by w równym stopniu utrzymywało więzi zarówno z matką, jak i ojcem. Najczęściej dziecko na stałe pozostaje z jednym rodzicem, podczas gdy drugi widuje się z pociechą w ustalonych terminach. Jakie obowiązki spoczywają na ojcu, matce oraz dziecku?

Prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów

Zgodnie z art. 113 KRiO zarówno dzieci, jak i rodzice mają obowiązek oraz prawo do utrzymywania ze sobą kontaktów. Przepisy definiują owe kontakty jako bezpośrednie spotkania, odwiedziny, wspólne wycieczki, komunikowanie się, utrzymywanie korespondencji czy korzystanie z narzędzi komunikacji elektronicznej. Zatem spełnieniem obowiązku może być rozmowa telefoniczna, wymienianie wiadomości SMS, wyjazd na weekend lub zwykły spacer po parku.

Prawa do dziecka po rozwodzie

W sytuacji, w której dziecko mieszka na przykład z matką, należy ustalić sposób utrzymywania jego kontaktów z ojcem. Polskie prawo w tym zakresie pierwszeństwo daje samym rodzicom, którzy mają możliwość samodzielnie ustalić wszystkie istotne kwestie. W momencie jednak, kiedy nie mogą dojść do porozumienia, należy skierować sprawę do sądu opiekuńczego. W toku postępowania sąd zwraca szczególną uwagę na to, co jest dobre dla dziecka, jego rozwoju i szeroko pojętego interesu.

Kiedy sąd może zakazać rodzicowi kontaktów z dzieckiem?

Choć takich sytuacji bywa stosunkowo niewiele, ustawodawca przewidział okoliczności, w jakich sąd może zadecydować o całkowitym zakazie kontaktów rodzica z dzieckiem. Powodem takiego postanowienia może być na przykład:

  • zagrożenie bądź naruszenie zdrowia dziecka podczas spotkań z danym rodzicem,
  • celowe i umyślne naganne zachowanie rodzica wobec dziecka (mowa tu przede wszystkim o przemocy fizycznej lub psychicznej),
  • demoralizujący wpływ zachowania rodzica na dziecko,
  • powiązanie rodzica ze środowiskiem przestępczym lub innym negatywnie wpływającym na dziecko,
  • wyraźnie widoczna, negatywna zmiana zachowania dziecka z powodu spotkań z rodzicem (zły wpływ wzorców przekazywanych przez owego rodzica).

Potrzebujesz pomocy w ustaleniu kontaktów z dzieckiem, które po rozwodzie na stałe pozostaje z Twoim byłym małżonkiem? A może zastanawiasz się, jak wyegzekwować swoje prawo do spotkania z synem lub córką? Jako adwokat podejmuję się różnego rodzaju spraw rodzinnych – zapraszam do kontaktu z kancelarią w Warszawie.