Kategorie
Prawo cywilne

Prawo budowlane w Polsce – jakie korzyści przynosi współpraca z adwokatem

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz inne akty prawne o różnej randze (ustawy międzynarodowe, rozporządzenia, uchwały) regulują to, jak w Polsce powinny przebiegać prace budowlane. Niejednokrotnie jednak wyzwaniem okazuje się interpretacja niezrozumiałych przepisów lub dostosowanie zapisów stworzonych niemal 30 lat temu do dzisiejszych realiów. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę budowlaną, biuro projektowe, jako inwestor zarządzasz dużym projektem, czy może kierujesz budową własnego domu pod Warszawą, musisz stosować się do obowiązujących regulacji. W każdym przypadku wielu problemów możesz uniknąć, korzystając ze wsparcia adwokata specjalizującego się w prawie budowlanym.

Budowlane sprawy administracyjne

Zanim ruszą prace budowlane, inwestor musi zatroszczyć się o wszystkie wymagane formalności, w tym pozwolenia na wykonanie poszczególnych czynności. Konieczne jest uzyskanie zgód, bez których niemożliwe jest legalne zakończenie inwestycji. Ponieważ budowlane postępowania administracyjne mogą rozciągnąć się w czasie, każdy błąd formalny czy odpowiedź odmowna z innego powodu może jeszcze bardziej opóźnić realizację, a tym samym przyczynić się do strat finansowych. Dlatego też tak ważne jest, aby przygotowaniem pism i kierowaniem ich do odpowiednich urzędów zajął się adwokat (najlepiej w roli pełnomocnika, wówczas inwestor zyskuje więcej czasu na inne zadania). Specjalista zadba o brak jakichkolwiek błędów formalnych, dopilnowanie wymaganych terminów i przedłożenie wszystkich załączników.

Analiza umów, stanu prawnego i nie tylko

Adwokat obsługujący dewelopera zajmie się między innymi:

  • analizą planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym inwestor chce przeprowadzić prace,
  • analizą stanu prawnego działki, na której inwestor chce wybudować dom lub obiekt o innym charakterze,
  • analizą umów o roboty budowlane, o dzieło itp., jakie zawiera firma budowlana lub inwestor,
  • sporządzeniem albo przeanalizowaniem roboczej wersji umowy deweloperskiej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, ale też mając na uwadze interesy obu stron umowy,
  • postępowaniem wieczystoksięgowym i wyręczeniem inwestora we wszystkich formalnościach,
  • doradztwem w podejmowaniu kluczowych decyzji przez inwestora, np. w sprawie nawiązania współpracy z wykonawcą, odstąpienia od umowy itp.,
  • wsparciem w korespondencji między inwestorem/firmą budowlaną/deweloperem a nabywcą nieruchomości w okresie rękojmi/gwarancji,
  • rozwiązywaniem sporów między inwestorem a wykonawcami, podwykonawcami, ubezpieczycielem itd.,
  • windykacją należności, np. z tytułu kar umownych, odszkodowania albo nieopłaconej faktury na wykonane prace przez wykonawcę.

Współpracę z adwokatem specjalizującym się w prawie budowlanym warto nawiązać już na etapie rozważania zakupu danej działki, ponieważ z różnych względów realizacja prac budowlanych na jej terenie może być niemożliwa, a to może z kolei oznaczać ogromne straty finansowe dla inwestora. Zapraszam do współpracy z moją kancelarią w Warszawie, gdzie zapoznam się ze szczegółami sprawy.