Kategorie
Aktualności Prawo karne

Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających – konsekwencje prawne

W polskim systemie prawnym terminem „środek odurzający” określa się związek chemiczny, który działa na centralny układ nerwowy. Może mieć on zarówno pochodzenie naturalne, jak i syntetyczne, a prowadzenie pojazdów po jego zażyciu jest zabronione. Sprawdź, jakie konsekwencje grożą za jazdę pod wpływem narkotyków lub niektórych leków.

Niebezpieczeństwo stwarzane przez kierowcę po zażyciu środków odurzających

Substancje psychoaktywne powodują zmiany w układzie nerwowym wywołujące zaburzenie percepcji rzeczywistości, spowolnienie reakcji na bodźce oraz zmniejszenie koncentracji. Z tego względu prowadzenie pojazdów pod ich wpływem jest nieodpowiedzialne i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Po zatrzymaniu kierowcy podejrzanego o ich używanie dokonuje się wstępnej kontroli. Polega ona na wykonaniu testów śliny wykrywających szeroką gamę narkotyków oraz leków w tym m.in. kokainę, amfetaminę, heroinę czy marihuanę. Jeśli wynik jest pozytywny, policjanci udają się z podejrzanym do najbliższego laboratorium w celu przeprowadzenia toksykologicznych badań krwi.

Kiedy sąd potraktuje prowadzenie pojazdu pod wpływem jako wykroczenie?

Jazda po przyjęciu narkotyków lub leków może być uznana za wykroczenie albo przestępstwo. Wskazanie jej jako czyn społecznie szkodliwy następuje w przypadku, kiedy biegły toksykolog określi, że dana osoba nie jest w stanie po bezpośrednim zażyciu środków odurzających, lecz miała niewielkie stężenie substancji we krwi. Wówczas konsekwencją może być areszt od 5 do 10 dni, grzywna do 5000 zł bądź zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

Odpowiedzialność za przestępstwo

Wymiar kary przede wszystkim zależy od tego, czy kierowca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w trakcie rutynowej kontroli, czy w wyniku spowodowania wypadku. O surowych konsekwencjach mowa w przypadku określenia czynu jako przestępstwo. Wówczas, jak określa kodeks karny, może nimi być:

  • ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat,
  • zakaz prowadzenia pojazdów minimalnie przez 3 lata,
  • wpłacenie świadczenia pieniężnego w wysokości od 5000 do 60 000 zł dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
  • grzywna wynosząca od 10 do 540 stawek dziennych sprawcy, uwzględniając, że dochód za jeden dzień wynosi od 10 do 2000 zł.

Kiedy następstwem czynu jest wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu albo śmierć innej osoby – konsekwencją może być pozbawienie wolności od 2 do 12 lat.

W sprawie związanej z prowadzeniem pod wpływem narkotyków bądź leków skonsultuj się z adwokatem, który zapewni kompleksową obronę i postara się o korzystny wyrok. Zapraszam do mojej kancelarii w Warszawie, gdzie oferuję pomoc w dziedzinie prawa karnego.