Kategorie
Aktualności Alimenty

Uchylanie się od alimentów – jak z tym walczyć?

W momencie, kiedy zakładamy rodzinę, nigdy nie zastanawiamy się nad tym, że za kilka czy kilkanaście lat będziemy musieli walczyć z małżonkiem o godne utrzymanie wspólnych dzieci. Niestety spory odsetek małżeństw kończy się rozwodem, po którym następują postępowania alimentacyjne, mające na celu zabezpieczenie finansowe dziecka. Choć na ogół rodzice, przy których dziecko nie pozostaje na stałe, wywiązują się z obowiązku, wciąż wiele rodzin ma do czynienia z uchylaniem się od płacenia alimentów. Jak walczyć z takim postępowaniem? W jakich przypadkach niepłacenie jest uzasadnione? Jakie sztuczki stosują osoby unikające zobowiązań finansowych?

Obowiązek alimentacyjny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że każdy z małżonków zobowiązany jest do zaspokajania potrzeb rodziny. Podstawowym działaniem w tym zakresie jest finansowe utrzymanie siebie oraz dzieci, czego ekwiwalentem bywa np. szeroko pojęte zajmowanie się domem. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny nie ustaje wraz z rozwodem i wyprowadzką z domu – przybiera wówczas postać alimentów, których kwotę ustala sąd. Więcej o tym, w jakich przypadkach można ubiegać się o alimenty, znajdziesz w jednym z naszych starszych artykułów.

Co zrobić, gdy drugi rodzic nie płaci alimentów?

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego niepłacenie alimentów, o ile zobowiązana osoba ma możliwość regulowania zobowiązań, jest przestępstwem. Pokrzywdzony ma dwie możliwości: skierować sprawę do komornika (który wyegzekwuje należności) lub zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Co ważne, uchylanie się od alimentów co do zasady jest działaniem celowym, podejmowanym pomimo możliwości finansowych. Zatem należy wykazać, że istnieje realna możliwość realizacji obowiązku alimentacyjnego, a także ustalić przyczynę niewywiązania się z niego. Jeśli zobowiązany do alimentów przebywa w szpitalu, jest poważnie chory lub pozbawiono go wolności, wówczas nie ma on obiektywnie możliwości płacenia alimentów i nie zachodzi popełnienie przestępstwa.

Nieuczciwe praktyki “alimenciarzy”

Niestety często zdarza się, że zobowiązani do płacenia alimentów uchylają się od obowiązku, stosując nieuczciwe praktyki. Może to być na przykład zawieranie niekorzystnych umów, sprzedanie majątku za bezcen lub przepisanie wszystkiego na nowego partnera. Wówczas zobowiązany wykazuje przed sądem, że jest bezrobotny i nie dysponuje środkami do wypełniania obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji jednak zastosowanie ma art. 136, zgodnie z którym zrzeczenie się majątku, jego utrata, zrzeczenie się zatrudnienia lub zmiana stanowiska na mniej zyskowne bez ważnego powodu nie jest przesłanką do zaniechania obowiązku alimentacyjnego.

Szukasz adwokataWarszawie, który specjalizuje się w sprawach związanych z alimentami lub innymi kwestiami z dziedziny prawa rodzinnego? Zapraszam do kontaktu z kancelarią adwokacką na Saskiej Kępie.