Kategorie
Aktualności Prawo cywilne

W jakich sytuacjach linia lotnicza musi wypłacić odszkodowanie, a kiedy może tego odmówić?

Specyficznym rodzajem podróżowania jest korzystanie z usług linii lotniczych. Związane są z nim równie specyficzne regulacje, w tym te dotyczące odszkodowań, ponieważ w każdym przypadku możemy mieć do czynienia z różnymi okolicznościami. Z tego względu należy swoje roszczenia przedstawić linii lotniczej, najlepiej korzystając ze wsparcia prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie.

Kiedy linia lotnicza musi wypłacić odszkodowanie pasażerowi?

Co do zasady linia lotnicza zobowiązana jest do wypłacenia pasażerowi odszkodowania w sytuacji, w której doszło do błędów lub zaniedbań ze strony przewoźnika. Wśród takich okoliczności wyróżnić możemy na przykład:

 • odwołanie lotu z powodu, który zależny jest od linii lotniczej, np. awarii samolotu,
 • odmówienie pasażerowi wejścia na pokład samolotu, który został przeciążony,
 • odmówienie pasażerowi wejścia na pokład, gdy dopuszczono się overbookingu (sprzedaży większej ilości biletów na lot niż fizycznie miejsc w samolocie),
 • przekraczające 3 godziny opóźnienie startu spowodowane czynnikami zależnymi od linii lotniczej,
 • zniszczenie, zgubienie lub opóźnienie bagażu,
 • wypadek na pokładzie, do którego doszło na skutek działań bądź zaniedbań załogi lub innych pracowników linii lotniczej,
 • naruszenie umowy przewozowej między linią lotniczą a pasażerem – należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, która może różnić się w zależności od przewoźnika.

Kiedy linia lotnicza prawdopodobnie odmówi wypłaty odszkodowania?

Analogicznie do poprzednich przykładów, linia lotnicza może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku zajścia okoliczności niezależnych od przewoźnika. Przykłady takich sytuacji to między innymi:

 • odwołanie lotu na skutek okoliczności niezależnych od linii lotniczej, np. pogody, sytuacji politycznej, strajków itp.,
 • odmowa wpuszczenia pasażera na pokład samolotu, jeśli nie spełnił wymagań formalnych podczas odprawy – np. brak ważnego dokumentu tożsamości, biletu, wizy, innych dokumentów wymaganych do wjazdu na teren danego kraju,
 • pasażer nie mógł odbyć lotu ze względu na okoliczności zależne od linii lotniczej, ale odmówił przyjęcia alternatywnego przelotu bądź skorzystania z innych usług oferowanych przez przewoźnika,
 • pasażer z powodu swojego zachowania albo stanu zdrowia nie został wpuszczony na pokład samolotu,
 • pasażer naruszył przepisy lotnicze albo zasady bezpieczeństwa na pokładzie.

 

Należy pamiętać, że linie lotnicze będą starały się znaleźć okoliczność pozwalającą uniknąć wypłaty odszkodowania. Aby skutecznie dochodzić swoich praw, warto już na etapie zgłoszenia roszczenia skorzystać z pomocy adwokata. Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej w Warszawie na Saskiej Kępie, gdzie prowadzę sprawy z zakresu odszkodowań i nie tylko.