Kategorie
Aktualności

W jakich sytuacjach sąd decyduje o ograniczeniu władzy rodzicielskiej?

Władzę rodzicielską definiuje kodeks rodzinny i opiekuńczy – to prawo, a jednocześnie obowiązek obojga rodziców do sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz jego majątkiem. To wychowywanie dziecka, a także podejmowanie decyzji w jego imieniu, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska trwa do 18. roku życia, a w określonych przypadkach sąd może zadecydować o jej pozbawieniu bądź ograniczeniu w odniesieniu do jednego albo obojga rodziców.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Istnieją dwie drogi, które mogą prowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej:

  • wniosek jednego z rodziców o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica,
  • postępowanie dotyczące separacji, rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa. W tym przypadku, jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd zawsze bada, czy obecny stan jest zgodny z najlepszym interesem dziecka.

Przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej

Decyzja o ograniczeniu władzy rodzicielskiej może być wydana w określonych okolicznościach:

  • niezawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej – to sytuacja, w której rodzice po rozstaniu lub rozwodzie nie mieszkają razem, a dziecko na stałe mieszka np. z matką. Wówczas ojciec nie może brać udziału w podejmowaniu decyzji o wszystkich kwestiach dotyczących dziecka, a jedynie tych najważniejszych;
  • zaniedbywanie dziecka przez jednego z rodziców, które prowadzi do tego, że zagrożone jest dobro dziecka, np. niedopilnowanie wykonywania obowiązku szkolnego,
  • nieodpowiedni wpływ na dziecko,
  • brak kontaktu rodzica z dzieckiem, brak zainteresowania tym, co dotyczy dziecka,
  • poważny konflikt między rodzicami, np. związany ze skrajnie odmiennymi metodami wychowawczymi,
  • uzależnienie rodzica od alkoholu, narkotyków lub innych szkodliwych czynników.

Konsekwencje ograniczenia władzy rodzicielskiej

Decyzja sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej może przybierać różne postacie związane z nałożeniem określonych obowiązków i zakazów. Może to na przykład oznaczać znaczące ograniczenie decyzyjności rodzica w sprawach, które dotyczą dziecka. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju postępowań? A może szukasz adwokata rodzinnego, który pomoże Ci przygotować się do sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej? Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokackąWarszawie na Saskiej Kępie.