Kategorie
Aktualności Rozwód

W jakich sytuacjach sąd może nie rozwiązać małżeństwa przez rozwód?

Choć teoretycznie możliwe jest uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie, bardzo często cały proces jest znacznie bardziej skomplikowany, a niekiedy jego zakończenie nie spełnia naszych oczekiwań. W jakich 3 przypadkach sąd może odmówić małżonkom rozwiązania małżeństwa przez rozwód?

Przeszkody rozwodowe: naruszenie zasad współżycia społecznego

Pomimo wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może nie udzielić rozwodu, jeśli zaszła jedna z 3 ogólnych okoliczności. Jedną z nich jest sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Choć prawo nie definiuje tych zasad, zgodnie z orzecznictwem możemy określić, że rozwodu nie otrzyma osoba, która chce rozwiązać małżeństwo z nieuleczalnie chorym małżonkiem (bądź dotkniętym niepełnosprawnością), jeżeli wnioskujący jest jedyną osobą mogącą zaopiekować się chorym. Na rozwód nie mogą liczyć również ci, którzy w rażący sposób zaniedbują obowiązki wobec męża, żony lub dzieci, a cały ciężar przerzucają na współmałżonka.

Brak zgody małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego

W przypadku, kiedy wyłącznie jedna ze stron odpowiedzialna jest za rozkład pożycia małżeńskiego i wnioskuje o rozwód, sąd nie przychyli się do jego wniosku. Kluczowa w tej sytuacji jest zgoda lub brak zgody małżonka niewinnego i to od jego decyzji zależy postanowienie sądu.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci

Ostatnią z przeszkód rozwodowych, a zarazem najbardziej powszechną i bezwzględną jest dobro wspólnych małoletnich dzieci (nie ma znaczenia, czy biologicznych, czy też adoptowanych). Dla sądu kluczowe jest dobro dziecka w znaczeniu komfortu emocjonalnego, a nie finansowego, ponieważ rozwiązaniem pogorszenia sytuacji materialnej są zasądzone alimenty. Jeżeli wspólne dzieci chcących się rozwieść małżonków nie skończyły jeszcze 18 lat, sąd prowadzi postępowanie dowodowe, w którym ustala między innymi:

  • wiek dzieci – im młodsze, tym bardziej narażone na utratę komfortu emocjonalnego,
  • jaki wpływ na relacje rodziców z dziećmi będzie miał rozwód,
  • czy spowoduje on osłabienie więzi pomiędzy dziećmi a tym rodzicem, przy którym nie pozostaną,
  • co jest bardziej korzystne dla dzieci – utrzymanie małżeństwa rodziców czy rozwód,
  • czy po rozwiązaniu małżeństwa zostaną zaspokojone potrzeby emocjonalne dzieci,
  • jaki będzie wpływ rozstania rodziców na rozwój dzieci.

Jeśli postępowanie dowodowe wykaże, że faktycznie rozwód rodziców uderzy w dobro dzieci, sąd oddali pozew rozwodowy. Warto jednak wiedzieć, że wniosek można składać wielokrotnie i kiedy okoliczności się zmienią, a przeszkody rozwodowe przestaną istnieć (na przykład gdy dzieci skończą 18 lat), wówczas z dużym prawdopodobieństwem sąd zadecyduje o rozwiązaniu małżeństwa. Zapraszam do kancelarii adwokackiej na Saskiej Kępie, gdzie odpowiem na bardziej szczegółowe pytania!