Kategorie
Prawo karne

Aktualne informacje dotyczące punktów karnych dla kierowców

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów to przywilej, który można utracić w przypadku popełnienia najpoważniejszych wykroczeń albo uzbierania łącznej sumy 24 punktów karnych za mniejsze przewinienia. Ile punktów karnych otrzymasz za przekroczenie prędkości o określoną liczbę kilometrów na godzinę? W jakich przypadkach policja może jednorazowo naliczyć aż 15 takich punktów?

Stawki punktów karnych za przekroczenie prędkości

Najczęściej popełnianym wykroczeniem w ruchu drogowym jest przekroczenie prędkości podczas jazdy. Aktualne przepisy przewidują 10 stawek odpowiadającym liczbie kilometrów na godzinę, o ile kierowca przekroczył dozwolony limit na każdej drodze, niezależnie od jej rodzaju:

 • do 10 km/h – 1 punkt karny,
 • od 11 do 15 – 2 punkty karne,
 • od 16 do 20 – 3 punkty karne,
 • od 21 do 25 – 5 punktów karnych,
 • od 26 do 30 – 7 punktów karnych,
 • od 31 do 40 – 9 punktów karnych,
 • od 41 do 50 – 11 punktów karnych,
 • od 51 do 60 – 13 punktów karnych,
 • od 61 do 70 – 14 punktów karnych,
 • więcej niż 70 km/h niż przewiduje limit – maksymalna liczba 15 punktów karnych.

Za co jeszcze może Ci grozić otrzymanie tak dużej liczby punktów karnych?

Wykroczenia skutkujące otrzymaniem 15 punktów karnych

Jednorazowo funkcjonariusz policji może naliczyć kierowcy aż 15 punktów karnych w kilku przypadkach:

 • omijanie pojazdu, który jadąc w tym samym kierunku zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, bezpośrednio przed nimi i na odcinkach, gdzie wyprzedzanie jest zabronione,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się na przejściu albo właśnie na nie wchodził, szczególnie w przypadku pieszego z widoczną niepełnosprawnością ruchową bądź posiadającą specjalny znak,
 • spowodowanie wypadku, niebezpieczeństwa katastrofy albo katastrofy w ruchu drogowym,
 • prowadzenie po spożyciu alkoholu albo środków odurzających, szczególnie pod wpływem,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • używanie pojazdu w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego,
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem i uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • niezatrzymanie się do kontroli,
 • objechanie opuszczonych zapór lub wjechanie na przejazd w chwili, gdy zapory nie były całkowicie podniesione, gdy sygnalizacja świetlna nie pozwalała na wjazd albo gdy za przejazdem nie było odpowiednio dużo miejsca, by bezpiecznie kontynuować jazdę,
 • jazda “pod prąd” na autostradzie i drodze ekspresowej,
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci bez odpowiednich fotelików i innych elementów wymaganych przepisami,
 • przewóz osób pojazdem, który nie jest przystosowany do tego celu albo przewóz większej liczby osób, niż przewiduje dowód rejestracyjny.

Aby uzyskać niezbędną pomoc adwokata w sprawie z zakresu prawa karnego lub wykroczeń zapraszam do kontaktukancelarią adwokacką na Saskiej KępieWarszawie.