Kategorie
Prawo cywilne

Podstawowe informacje na temat prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nowym instrumentem w polskiej gospodarce. Stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych spółek kapitałowych, przy czym wydaje się niemal idealnym rozwiązaniem dla start-upów. Na czym polega i jakie są jej zalety?

Na czym polega prosta spółka akcyjna?

Założeniem wprowadzenia prostej spółki akcyjnej było zapewnienie elastyczności w prowadzeniu działalności, jednocześnie gwarantując ochronę prywatnego majątku założycieli spółki. Kapitał zakładowy może wynosić minimum 1 zł. Akcje spółki nie mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie. To propozycja głównie dla tych, którzy chcą pozyskać finansowanie z rynku prywatnego. Akcje spółki nie mają określonej wartości, nie wchodzą w skład kapitału akcyjnego, nie są też podzielne, natomiast ich cena powinna być ustalona w uchwale emisyjnej.

Jakie są zalety prostej spółki akcyjnej?

Najważniejsze zalety prostej spółki akcyjnej to prostota jej rejestracji oraz ewentualnego zamknięcia. Do zbycia akcji wystarczy forma dokumentowa. Głosowanie walnego zgromadzenia może odbywać się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (na przykład wideokonferencja). Przepisy pozwalają na dużą swobodę w zakresie organizacji struktury i tego, jak funkcjonują poszczególne organy spółki. Przy takiej elastyczności prosta spółka akcyjna jest też bezpieczna dla inwestorów na rynku kapitałowym. Rozwiązanie to szczególnie poleca się start-upom, bo umożliwia rozwój w sposób, dla którego odpowiedzią nie są inne typy działalności.

Pomoc adwokata w założeniu, prowadzeniu i zamknięciu prostej spółki akcyjnej

Choć prowadzenie prostej spółki akcyjnej opiera się na dość prostych regułach, to wciąż można napotkać różnego rodzaju trudności. Aby nieświadomie nie złamać przepisów i móc realizować swoje założenia biznesowe, warto przynajmniej rozważyć współpracę z prawnikiem oferującym doradztwo bądź kompleksowe usługi. Zapraszam do kontaktu z kancelarią adwokacką na Saskiej Kępie, gdzie przeanalizuję dostarczone dokumenty.