Kategorie
Aktualności Rozwód

Alimenty na współmałżonka – wszystko, co musisz wiedzieć

Rozpad związku bardzo często wiąże się z pogorszeniem sytuacji materialnej jednej ze stron. Warto wiedzieć, że w przypadku rozwodu czy separacji można ubiegać się o alimenty nie tylko na dzieci, ale również dla siebie, choć w tym zakresie są pewne ograniczenia. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by sąd nałożył obowiązek alimentacyjny? Komu przysługuje świadczenie?

Kategorie
Aktualności Rozwód

Jakie są legalne sposoby na uzyskanie dowodów w sprawie rozwodowej?

Rozwód orzekany jest w sytuacji, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa za sprawą całkowitego i trwałego rozkładu pożycia. W celu ustalenia okoliczności rozkładu pożycia prowadzone jest postępowanie dowodowe. Należy wtedy przedstawić stosowne dowody mogące przyczynić się do orzeczenia o winie jednego z małżonków. Nie bez znaczenia pozostaje jednak to, czym będą te dowody, a także w jaki sposób zostały pozyskane. Nie wszystkie materiały dowodowe mogą być bowiem uznane przez sąd.

Kategorie
Aktualności Rozwód

Prawa i obowiązki rodzica, który po rozwodzie nie sprawuje opieki nad dzieckiem

Rozwód rodziców zwykle oznacza rewolucję w życiu dziecka. Aby zapewnić mu jak najlepsze warunki rozwoju emocjonalnego, należy zadbać o to, by w równym stopniu utrzymywało więzi zarówno z matką, jak i ojcem. Najczęściej dziecko na stałe pozostaje z jednym rodzicem, podczas gdy drugi widuje się z pociechą w ustalonych terminach. Jakie obowiązki spoczywają na ojcu, matce oraz dziecku?

Kategorie
Aktualności Rozwód

Orzeczenie o winie w rozkładzie małżeństwa

Sąd, który orzeka rozwód małżonków, ma jednocześnie obowiązek wydania orzeczenia o winie w rozkładzie małżeństwa, czyli wskazania strony winnej rozpadowi małżeństwa. Dzieje się tak w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron chce rozwodu z orzeczeniem o winie. Sąd może ustalić, że winę za zaistniałą sytuację ponosi jeden z małżonków, oboje bądź żaden z nich.

Kategorie
Aktualności Rozwód

W jakich sytuacjach sąd może nie rozwiązać małżeństwa przez rozwód?

Choć teoretycznie możliwe jest uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie, bardzo często cały proces jest znacznie bardziej skomplikowany, a niekiedy jego zakończenie nie spełnia naszych oczekiwań. W jakich 3 przypadkach sąd może odmówić małżonkom rozwiązania małżeństwa przez rozwód?

Kategorie
Aktualności Rozwód

Podział nieruchomości z kredytem hipotecznym po rozwodzie

Jednym z wielu zobowiązań, jakie biorą na siebie małżonkowie, jest bez wątpienia kredyt hipoteczny. To właśnie dzięki niemu można kupić wymarzone lokum, a zarazem sukcesywnie spłacać zaciągnięty dług bez większej szkody dla domowego budżetu. O ile w przypadku małżeństwa znacznie łatwiej jest uzyskać w banku kredyt hipoteczny, nie obędzie się bez problemu z jego spłatą w obliczu rozwodu. Wówczas kluczowa okaże się nie tylko determinacja byłych partnerów do znalezienia polubownego rozwiązania, ale również dobra wola banku.

Kategorie
Aktualności Rozwód

Czym się różni separacja od rozwodu?

Poważny kryzys w małżeństwie to nie tylko problem natury emocjonalnej. To także zagwozdka dotycząca formalnego rozwiązania problemu. W przypadku związków nieformalnych wystarczy zwykłe zerwanie. Jak jednak rozejść się, gdy parę łączy związek małżeński, wspólne dzieci i majątek? A może kryzys da się jeszcze przezwyciężyć?

Kategorie
Aktualności Rozwód

Podział majątku firmy/spółki po rozwodzie

Podczas rozwodu niewątpliwie jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiedni podział majątku. Warto wiedzieć, że w przypadku prowadzenia firmy przez jednego lub oboje małżonków, sprawa może się znacznie skomplikować. Sposób podziału przedsiębiorstwa zależy od jego charakteru oraz formy finansowania założenia firmy. Dodatkowym czynnikiem jest również podpisana intercyza lub jej brak. Podział za każdym razem dotyczy tylko części wspólnej.

Kategorie
Aktualności Rozwód

Podział majątku po rozwodzie
(w przypadku, gdy żaden z małżonków nie prowadzi firmy)

Rozwód definitywnie i formalnie kończy małżeństwo, jednak nie zawsze zamyka też wszystkie sprawy pomiędzy małżonkami. Bardzo często do kwestii spornych należą te związane z dziećmi lub wspólnym majątkiem. Jak rozwiązać ten problem? Jakie są możliwości sprawiedliwego podziału majątku? Czy można tego dokonać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa? A może jest sposób, by w ogóle tego uniknąć?

Kategorie
Aktualności Rozwód

Jak rozwieść się już na pierwszej rozprawie?

Rozwód to skomplikowane, formalne rozstanie z partnerem. Rozpad związku, co do którego mieliśmy poważne plany, jest trudnym, bolesnym i stresującym doświadczeniem. Co można zrobić, żeby przejść przez to jak najszybciej, bez żadnego szwanku? Okazuje się, że kluczem do błyskawicznego rozwodu jest komunikacja pomiędzy rozstającymi się małżonkami.