Kategorie
Aktualności

Przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej

O pozbawieniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd rodzinny, kierując się wyłącznie dobrem dziecka. Zdarzają się sytuacje, w których matka lub ojciec nie sprawuje obowiązków w należyty sposób i negatywnie wpływa swoim postępowaniem na dziecko. Jakie okoliczności mogą być decydujące w procesie o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Pierwszą z przesłanek do pozbawienia władzy rodzicielskiej jest trwała przeszkoda w jej wykonywaniu. Może to być sytuacja, w której jeden z rodziców dziecka uznany został za osobę zaginioną, odbywa wieloletnią karę pozbawienia wolności, przebywa na stałe za granicą albo cierpi na przewlekłą chorobę uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Kolejną przesłanką do pozbawienia władzy rodzicielskiej są działania określone jako jej nadużywanie. Pod tym pojęciem mogą się kryć przesadne kary w stosunku do dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy w gospodarstwie domowym lub w celach zarobkowych, namawianie dziecka do popełniania różnego rodzaju przestępstw, ale też tak skrajne okoliczności jak wykorzystywanie seksualne. Rodzic, który świadomie wyrządza krzywdę swojemu dziecku, nie zasługuje na to, by móc o nim decydować i pozbawienie władzy rodzicielskiej na sali sądowej jest tego ostatecznym wyrazem. Istnieje możliwość wszczęcia osobnego postępowania mającego na celu wyciągnięcie konsekwencji wobec rodzica krzywdzącego własne dziecko.

Zaniedbywanie obowiązków względem dziecka

Trzecią przesłanką do pozbawienia władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Może to być na przykład celowe uchylanie się od płacenia alimentów albo tryb życia źle wpływający na rozwój dziecka. Obecność alkoholu czy narkotyków to solidna podstawa do tego, by odebrać ojcu, matce lub obojgu władzę rodzicielską.

Brak poprawy po wcześniejszym ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Jeśli wcześniej ograniczono rodzicowi (lub obojgu rodzicom) władzę rodzicielską, na skutek czego dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo rodzinie zastępczej, a w dalszym ciągu nie ustąpiły przyczyny tej decyzji, sąd może ostatecznie pozbawić władzy rodzicielskiej.

Jakie są skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Rodzic, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, nie ma prawa decydować o dziecku (np. o wyborze szkoły, miejscu zamieszkania czy różnego rodzaju wyjazdach), nie ma prawa występować w jego imieniu ani zarządzać jego majątkiem. Wciąż spoczywa na takim rodzicu obowiązek alimentacyjny, a dziecko ma prawo po nim dziedziczyć. Co ważne, jeśli sąd w swoim postanowieniu nie wydał zakazu spotkań, rodzic w dalszym ciągu może widywać się z dzieckiem. Szukasz adwokataWarszawie, który specjalizuje się w prawie rodzinnym? Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej na Saskiej Kępie.