Kategorie
Aktualności Prawo karne

Kradzież a przywłaszczenie – jak rozpoznać różnice?

Kradzież, jak również przywłaszczenie to przestępstwa przeciwko mieniu, które podlegają odpowiedniej karze. Oba działania wiążą się z konsekwencjami prawnymi, nawet jeśli równowartość skradzionego przedmiotu jest stosunkowo niska. Jeśli doszło do kradzieży bądź przywłaszczenia dobra materialnego o wartości do 525 zł, taką sprawę opisuje się jako wykroczenie, natomiast jeśli ta wartość jest wyższa – wówczas mówimy o przestępstwie. Jak jednak odróżnić kradzież od przywłaszczenia i za co grozi kara pozbawienia wolności, a za co grzywna?

Definicja kradzieży według kodeksu karnego

Według art. 278. kradzież jest zagarnięciem cudzej rzeczy ruchomej i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Rzecz ruchoma to nic innego, jak każdy przedmiot materialny, który można przeliczyć na pieniądze. Mogą to być na przykład rzeczy codziennego użytku, sprzęty RTV, AGD, papiery wartościowe, programy komputerowe, a nawet zwierzęta czy nielegalne korzystanie z zasobów energii elektrycznej.

Kradzież polega więc na pozyskaniu danej rzeczy bądź dobra bez zgody właściciela oraz wykorzystywanie jej dla własnych korzyści. Bardzo często zdarza się, że skradzione przedmioty są wystawiane na sprzedaż na aukcjach internetowych lub w miejscach związanych z nielegalną działalnością handlową. Osoba przyłapana na gorącym uczynku, podejmując się próby przestępstwa, również podlega wyznaczonej karze.

Czym jest przywłaszczenie?

Przywłaszczenie – w odróżnieniu od kradzieży – to działanie związane z zatrzymaniem pożyczonej nam rzeczy ruchomej. Taka forma przestępstwa zdarza się wtedy, gdy zaczynamy użytkować albo traktować dany przedmiot jako nasz własny i nie zamierzamy jej oddać właścicielowi. Doskonałym przykładem jest udostępnienie komuś na określony czas samochodu, telefonu, profesjonalnego sprzętu, maszyny itp. Jeśli po upływie ustalonego terminu nie chcemy oddać powierzonego nam przedmiotu – wtedy dopuszczamy się przywłaszczenia mienia.

Również zatrzymanie rzeczy znalezionej może być rozumiane jako przywłaszczenie. W przypadku znalezienia cennego przedmiotu należy niezwłocznie zgłosić takie zdarzenie do odpowiednich władz celem ustalenia właściciela. Artykuł 284. kodeksu karnego opisuje wyrok za przywłaszczenie jako karę grzywny lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 3 lat – w zależności od wartości danego przedmiotu.

Sprawy związane z kradzieżą oraz przywłaszczeniem wymagają szczegółowego rozpatrzenia, a także ustalenia okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa czy wykroczenia. Nasza kancelaria adwokackaWarszawie specjalizuje się w prawie karnym, dlatego – jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wyniku opisanych wyżej zdarzeń bądź zostałeś bezpodstawnie oskarżony – skontaktuj się z nami już dziś.